فوری

پخش زنده
 • صفحه اصلى
 • ايران
 • درباره العربيه.نت

  العربیۃ۔ نیٹ ایک مقبولسايت (العربيه.نت) وابسته به شبكه تلويزيونی ماهواره خبرى العربيه ميباشد كه در سال 2003م به پخش برنامه ها آغاز كرد. ودر مدت كوتاهى توانست وجود خود را بحيث يك منبع مهم خبرى عربى ماهوار اى، ويكى از بازيگرهاى رسانه اى عربى در جهان عرب ثابت كند.

  اما سايت (العربيه. نت) در حقيقت امتداد شبكه تلويزيونی ماهواره العربيه است، كه تلاش دارد تا براى كاربران اينترنت در زمينه روزنامه نگارى اينترنتى گامى جديدى به سطح جهان بردارد. روزنامه نگارى اينترنتى افزون بر اينكه خصايص ومزاياى تلويزيونى در پخش سريع اخبار را دارد همزمان امكانات وتوانمندى ارشيو اخبار ولينك هاى اينترنتى كه به سمت ديگر خبرهاى ذى علاقه هدايت وراهنمائى ميكند، نيز به كاربر ارائه ميكند.

  گروه كارمندان اين سايت (روزنامه نگارى لذت بخش ودل پسند) را من حيث يك مفهوم اساسى وشعار براى اين سايت انتخاب كردند، وبر اين تأكيد ميكنند كه بايد محتوى ومضامينى را كاربران اين سايت دريافت ميكنند به همان سطح روزنامه نگارى حرفه اى بالا باشد، وبرابر به بهترين معيارهاى اطلاع رسانى باشد.

  وتلاش مى ورزند تا براى كاربران اين سايت چيزهاى قابل توجه وجالب وبهرمندى را ارائه بكنند. كه باعث بهره مندى ولذت شان شود.

  مخاطبان سايت ( العربيه، فارسى) تمام فارسى زبانان در سراسر جهان بخصوص در ايران وافغانستان وتاجيكستان هستند، وموضوعات متنوع وگوناگون كه مناسب هر سن وسال باشد در دسترس كاربران قرار ميدهد.

  اين سايت شش بخش دارد، در صفحه اصلى اخبار برگزيده وگزارش ها ونظر سنجى را دريافت ميكنيد، صفحات سياسى وورزشى واقتصاد وبازرگانى، وصفحه اخير كه همه كارمندان سايت در آن مضامين ويژه وخفيف را بطور راحتگاه براى كاربر ارائه ميكنند، وبه آن توجه خاصى دارند.

  اما در قسمت ششم، كتابخانه تفاعلى است كه تميز وبرجستگى سايت را انعكاس ميكند وتوجه كاربران را به سايت جلب

  ميكند. وكارمندان در اين بخش براى كاربران سايت وسائط سيستم همه يا ملتى ميديا را كه داراى فيلم هاى مستند علمى است به اشكال متنوع وگوناگون ارائه ميكنند تا بازديدكننده از تمام خدمات پيشرفته اينترنتى مستفيد وبهرمند شود.

  و ارائه اخبار ورخدادهاى تازه منطقه وجهان به كاربران يكى از عوامل ديگرى موفقيت هاى اين سايت است.

  وسايت العربيه براى كاربرانش در سراسر جهان تعهد ميدهد كه تمام امكانات وتوانائى كه دارد در خدمت آنان قرار ميدهد تا بتواند به نيازمندى هاى شان پاسخ بدهد وتلاتش دارد كه با وجود گروه با تجربه ومسلط كه در اختيار دارد واقعا در راس رسانه هاى اينترنتى قرار بگيرد.

  وسر انجام بايد گفت كه سايت (العربيه.نت) به روى همه باز است، واز انتقادها، نظرات وپيشنهاد هاى تان پذيرائى ميكند، وآنرا در يك فضاى آزاد زير بحث وبررسى قرار ميدهد.

  براى اشتراك وپر كردن فرم لطفا با ما تماس بگيريد.

  وهمچنان اداره سايت شما را دعوت ميكند تا با ما آگهى كنيد وتبليغات تانرا درين سايت پرطرفدار درج كنيد، وبراى معلومات بيشتر در مورد درج آگهى لطفا اينجا كليك كنيد.