فوری

پخش زنده

عباس خرسندی

<p>فعال سیاسی و تحلیلگر ایرانی</p>

فعال سیاسی و تحلیلگر ایرانی

جمهوری اسلامی یک حکومت عرفی نیست، یک فرقه مذهبی است

هر روز که می گذرد موضوع فرقه ای بودن این حکومت برجسته تر می شود. انتقاد من به جامعه شناسی ایران است که تا کنون تلاش نکرده است برحسب وظیفه، جمهوری اسلامی را کالبد شکافی و باز شناسی کند، سهل است که بخش هایی از جامعه شناسان با طرح فرآیند اصلاح طلبانه و رفرم در دستگاه حکومت، گاها دچار دفاع از جناحی در این حکومت شدند و بررسی کلیت حکومت را به فراموشی سپردند. براساس تجربه تاریخی تا کنون، تعدادی از دولتها و حکومتهای اسلامی در بخشهایی از آسیا و خاورمیانه اداره کشورهایشان را بر عهده دارند که علی رغم صفت اسلامی بر حکومتهایشان، با تعدیل اصول دینی و مذهبی تلاش کرده اند خود را با قوانین بین المللی و تعریف حکومت عرفی منطبق کنند. اما در این دوران، ظهور پدیده ای همچون جمهوری اسلامی ایران در کسوت حکومت که دقیقا به شیوه کهن و با لشکر کشی به کشورهای دیگر به بسط ایدئولوژی فرقه ای خود اقدام کند، مشاهده نشده نکرده ایم. نا گفته نماند که گروه ها و جریانات تروریستی مذهبی مانند داعش، طالبان و القاعده نیز از همین جنس هستند و اگر فرصت می یافتند قطعا دارای چنین انگیزه فرقه ای بوده اند. این ایدئولوژی فارغ از انواع خود، نظر به تسلط بر جهان دارد تا بشریت را مثلا از دام شر برهاند. تقریبا تمام این انواع، غرب و آمریکا را دشمن خود می دانند و دائما در حال ستیز با آن هستند. جمهوری اسلامی نیز در همین مسیر قرار دارد. و اما چرا جمهوری اسلامی قاعدتا یک حکومت عرفی نیست بلکه یک فرقه مذهبی و از نوع خطرناک آن است؟!!

«هرجا مسلمین هستند آنجا ایران است» این عبارت قصار از آقای مرتضی مطهری نایب رئیس مجلس قانونگذاری جمهوری اسلامی است که در واکنش به اعتراضات عمومی در مورد حضور شبه نظامیان خارجی در ایران ابراز شده است. این سخن توضیح گر بینش تجاوزگرایانه جمهوری اسلامی است که محدوده و مرزهای کشور ایران را ملاک و معیار قرار نمی دهد و لاجرم خارج از مرزهای ایران به تمامیت و استقلال کشور های دیگر تجاوز می کند. بر همین اساس گروه های شبه نظامی دست ساز جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر، نه در مسیر منطقی یک حکومت عرفی، بلکه در خدمت فرقه گرایی شیعی از نوع فقاهتی این حکومت قرار دارند. در شرایط کنونی ورود شبه نظامیان به دامان جمهوری اسلامی نشان داد که این فرقه، کشور ایران را بعنوان سنگر اصلی و آخر انتخاب کرده است.

و اما تناقضات در اصول قانون اساسی و عملکرد حکومت اسلامی دقیقا نشان می دهد که حکومت مسیر دیگری را به غیر از قواعد و ویژگی های یک حکومت عرفی طی کرده است.

اصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی پایه ایدئولوژیک - فکری، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را به منظور حمایت و پشتیبانی از جماعت های اسلامی مطرح کرده است. در تفسیرسوء استفاده گرانه از واژه «امت» در قانون اساسی، پژوهشی در این زمینه صورت گرفته است که با تاکید بر اصل یازده قانون اساسی نتیجه می گیرد که دولت جمهوری اسلامی چه وظایفی شرعی در مقابل «امت» دارد و چگونه این اصل در تضاد با مفهوم ملت و تعریف یک کشور در قوانین بین المللی و در مخالفت با معنای یک حکومت عرفی قرار می گیرد: «بر اساس اصل یازدهم قانون اساسی « به حکم آیه کریمه....(سوره انبیاء، آیه ۹۲)» همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی موظف است سیاست کلی خود را برپایه ائتلاف ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد»۱.

پژوهش در ادامه به تشریح امت و جایگاه آن می پردازد و این تضادها را کاملا برجسته می سازد: «امت به مجموعه‌ای از انسان‌ها اطلاق می‌گردد كه هدف و مقصد واحدي آنان را گرد هم جمع نموده باشد. مرز ميان «امت‌ها» مرزی عقيدتی است. همه آنان كه بر محور توحيد، نبوت و معاد متمركز گشته‌اند، امت واحده اسلامی را تشكيل می‌دهند. از نظر اسلام «امت» مهم‌ترين ملاک تقسيم‌بندی جوامع بشری است. بنابراين يكي از تفاوت‌های اساسی نظام سياسی اسلام با مكاتب سياسی و حقوقی معاصر در مرزبندی موجود ميان «ملت» و «امت» است. اسلام از آن جهت كه ديني جاوداني و جهان‌شمول است و جامعه بشری را مخاطب خويش می‌داند، بدون توجه به مرزهای سرزمينی و تفاوت‌های نژادی، زبانی، ملی و فرهنگی از ميان همه انسان‌ها سربازگيری می‌كند و نام «امت واحده» را بر پيروان خويش می‌نهد. اين مفهوم به كلی با مفهوم شهروندی كه افراد را به دولت حاكم در يک سرزمين معين مرتبط می‌سازد متفاوت است»(همان).

بند شانزدهم اصل سوم قانون اساسی می گوید: « تنظیم سیاست خارجی کشور برا اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان»۲.

مشاهده می شود سیاست خارجی حکومت تعهد به ملت و مردم ایران نیست، بلکه نگاهش به بیرون از مرزها است.

اصل ۱۵۴قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به قوانین بین المللی نسبت به عدم مداخله در کشور های دیگر تاکید کرده و صرفا به حمایت های اقنصادی و معنوی از مسلمانان اکتفا می کند. اما تناقض ایدئولوژیک زمانی آشکار می شود که حکومت در دفاع از مسلمان (شیعه) به سرزمین های دیگر تجاوز می کند (بر خلاف اصل ۱۵۴). مشکل جمهوری اسلامی این است که در دین اسلام دچار فرقه گرایی شده است و برخلاف بند شانزده اصل سوم قانون اساسی با مسلمانان دیگر( اهل تسنن) در تضاد است و به آنها حمله می کند( در حمایت از دولتهای شیعی سوریه، یمن، عراق و لبنان). اینکه گرو های شبه نظامی اهل تسنن در لبنان و یا بعضی نقاط کوچک مورد حمایت حکومت ایران قرار می گیرند، نه ناشی از رضایت این حکومت از اهل سنت است، که بهره برداری از این گروهها در تقابل با اسراییل و در نتیجه افراشتن پرچم شیعه فقاهتی است. بعبارت روشن، شبه نظامیان اهل سنت نظیر حماس به ابزاری برای تقویت شیعه گری فقاهتی و گسترش این فرقه تبدیل شده اند. با این واقعیت، آنچه در فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است در عمل بیش از آنکه نشان از حمایت از تمام مسلمانان جهان باشد (با اهل تسنن از نظر فقهی در تضاد است)، حمایت و گسترش هلال شیعی(فقاهتی) در کل منطقه است. شیوه نظامی گری بعنوان ابزار توسعه شیعه فقاهتی دو معنی را نشان داده است. الف- حمایت حکومت اسلامی از تمام مسلمانان جهان یک طرفند برای گسترش فرقه شیعی و دفاع از تشکیل حکومت های شیعی در منطقه است و ب- شیعه گری فقاهتی حکومت ایران با شیعه تاریخی مردم ایران نه تنها متفاوت، که در تضاد قرار گرفته است.به همین دلیل شیعیان مرکز ایران خصم حکومت محسوب می شوند.

شیعه فقاهتی از زمان خمینی برجسته تر شد و در سال ۶۷ حکومت ولایت فقیه به قانون اساسی پیوست شد. مذهب شیعه تحقیقا جمعیت مرکز و شمال غربی ایران را شامل می شود و چند قرن است که تداوم داشته است، اما با ورود تز شیعه فقاهتی به فرهنگ تشیع در ایران، تعارضی بین دو نحله دینی پدید آمد. شیعه دوازده امامی که تشیع ایرانی را شکل داده است برای پذیرش شیعه فقاهتی زیر فشارحکومت اسلامی قرار گرفت تا با قبول این نوع از شیعه گری تعهد خود را نسبت به حکومت و وفاداری به آن اعلام کند. تبعیت از ولایت فقیه از پذیرش حلقه ۱۲ امام عبور کرد و ولایت فقیه خود را نماینده آخرین امام غایب قلمداد کرد. خمینی نیز امام لقب گرفت و خامنه ای نیز در شرف دریافت چنین لقبی است تا حلقه امامان شیعه از ۱۲ نفر نیز عبور کند و تعدد امامان نیز مضاعف گردد. تجربه مقاومت چهل ساله مردم ایران نشان داد که جامعه شیعه ایران ولایت فقیه و شیعه فقاهتی را نپذیرفت و لاجرم مورد خشم ولی فقیه قرار گرفت. به این ترتیب تضاد شیعه فقاهتی با اهل تسنن نیز منظقی و اجتناب ناپذیرشد. سایر ادیان و مذاهب در ایران نیز با لفظ تکراری ولایت فقیه(خامنه ای) دشمن قلمداد شده اند. در این وضعیت به دلیل نپذیرفتن ولی فقیه توسط شیعیان ایران، وسعت جمعیت امت شیعه فقاهتی به دامنه حکومت محدود شد و به یک اقلیتی که ثروت و قدرت نظامی و نیروی سرکوبگر را در دستان خود متمرکز کرد، تبدیل شد. کل جامعه و بعبارت دیگر مردم سراسر ایران با تمام انواع ادیان توسط حکومت اسلامی ایران در صف دشمنان فرقه حکومتی قرار گرفته اند. به همین دلیل حکومت دهه ها است که ضربات خود را بصورت های مستقیم و غیر مستقیم متوجه کل مردم و کشور ایران نموده است. نتیجه جنگهای خانمانسوز و گسترده در خاورمیانه دقیقا دارای دلیل مشابه داخل کشور است بعبارت دقیق، سیاست خارجی جمهوری اسلامی محصول سیاستهای داخلی آن است. شیعه فقاهتی کل ساختار سیاسی و اداری کشور را تغییر داده و وظایف یک حکومت عرفی را به وظایف ایدئولوژیک فرقه فقاهتی تبدیل کرده است. ساختاری که ظاهرا شباهت به حکومت های عرفی دارد، دارای دولت، رئیس دولت، وزیر امورخارجه، مجلس و قوه قضاییه است. دارای استانداری، فرمانداری و شهرداری و سازمانهای زیر مجموعه وسیعی است، اما وظایف این مسئولان، ارگانها و نهادهای حکومتی خدمات رسانی و رسیدگی به امور مملکت و مردم نیست، بلکه ساختاری است که وظایف و دستورات ولایت فقیه را به اجرا در می آورد و آن کنترل و تسلط بر مردم و سرکوب آنها و محبوس کردن آنها در زندانهای بسیاری است که در سراسر ایران گسترش یافته است. وظیفه این حکومت فریب جامعه بین المللی با دروغهای مصلحت آمیزی است که تنها در فقه این فرقه ظاله توجیح شدنی است. این فرقه خطرناک چهار دهه است که خود را با اعمال خشونت و سرکوب داعمی بر کشور و مردم ایران تحمیل کرده است. تحقیق در این مورد ادامه دارد.


۱-تفاوت های امت و ملت، شرح اصل یازدهم ـ قسمت سوم،انتشار جوان آنلاین سال ۱۳۹۳ http://www.javanonline.ir/fa/news/659840/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%AA
۲- قانون اساسی جمهوری اسلامی

** مقالات منتشر شده تنها نظر نویسندگان آنها را منعکس می‌کند.

تبلیغات

برگزیده های کاربران