.
.
.

پیام موشکی سپاه به آمریکا با تمبر داعش

منصور امان

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

پیام موشکی به آمریکا و عربستان با تمبر داعش منصور امان پس از بهره برداری گُشاده دستانه داخلی از حمله های جنایتکارانه تهران، اینک دستگاه نظامی و امنیتی حاکم بر کشور، داعش را خرج موشکهایی کرده که می گوید برای "پیام رسانی" به طرفهای خارجی شلیک کرده است.

پایوران گوناگون حُکومتی و همچنین سپاه پاسداران حتی تلاش هم نمی کنند که هدف اصلی از پرتاب "موشکهای" مزبور را پنهان کنند. برعکس، آنها اصرار دارند "هُشداری" که می گویند از این طریق به آمریکا و عربستان و اسراییل فرستاده اند، جدی گرفته شود. این تبلیغات پُر سر وصدا، ارزش ادعاهای حاشیه ای دیگر حُکومت مبنی بر "انتقام گیری" از داعش، "تلافی حملات تهران" و جُز آن را که برای توجیه و تزیین داخلی این اقدام بیان می شود، نیز محک می زند. حُکومت آشکارا به مردُم نشان می دهد که داعش لایه رویی موشک پرانی است و زیر آن بازیهای خطرناک شناخته شده اش جریان دارد.

حاکمان کشور با پرتاب موشک، به حلقه مُحاصره خود در منطقه که به گونه روز افزونی در حال تنگ تر شدن است و همچنین افزایش نگران کننده فشارهای بین المللی واکُنش می دهند. آنها قصد دارند با همان ابزارهایی این بُحران خودساخته را تدبیر کنند که خود یکی از فاکتورهای شکل گیری و وخیم تر شدن آن بوده است.

فعالیتهای موشکی رژیم مُلاها از محورهای اختلاف و تنش در مُناسبات خارجی آن است و شامل مُجازاتهای شورای امنیت سازمان ملل گردیده است.

عبرت آموز آنکه مُدافعان "اعتدال" نیز با بستن چشم به روی انتهای این مسیر نابخردانه، در نقش مانوس خود به عُنوان ابلهان سودمند آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش پدیدار گردیده و همچون آقای ظریف به گونه مُضحکی اقدام یاد شده را با برچسب "پیشبُرد مُبارزه مُشترک جهانی برای از بین بردن داعش و خطر افراط‌ گرایان" به مُشتریان خیالی می فروشند.

پیرامون ارزش نظامی موشک پرانی مُلاها اگر گزافه گوییهای معمول حُکومتی پیرامون توان و تجهیزات نظامی خود کنار گذاشته شود، اطلاعات اعتماد پذیری در دسترس نیست. آنها مُدعی "انهدام مقرهای فرماندهی و دپوی تجهیزات انتحاری و لُجستیکی داعش" هستند؛ ادعایی که تاکنون از سوی هیچ منبع مُستقلی تایید نشده است. حتی دولت سوریه که نیروهای آن در "دیرالزور" حضور دارند، به گونه رسمی بر این گُفته ها صحه نگذاشته است.

با این حال، تردیدی وجود ندارد که "پیام" آقای خامنه ای و همدستانش به مقصد رسیده و آنها می توانند مُطمین باشند که هیچیک از طرفهای خارجی شان در مورد جهتگیری و هدف از موشک پرانی اخیر دُچار توهُم نیست. اگرچه مُحتوای پیام ارسالی آنها کُهنه و تکراری است، اما کیفیت مزبور چیزی از حساسیت و ویژگی تحریک آمیز آن کم نمی کند.

حرکت موشکی حاکمان کشور در ترکیب با تبلیغات رسمی پیرو آن، زیر ادعاها و نگرانیهایی که در سطح بین المللی پیرامون سیاستهای ماجراجویانه و میلیتاریستی آنها وجود دارد، خط پُر رنگ تری می کشد و ضرورت مهار آن را با تاکید بیشتر در دستور کار می گنجاند.

مفهوم دیگر این تحول، ارتقای سطح درگیریها به یک مدار بالاتر و نزدیک شدن به نُقطه ای است که پیش از این بُحران خسارت بار و پُر هزینه هسته ای در آنجا قرار داشت.

رفع مسئولیت: مقالات منتشر شده، تنها نظر نویسندگان خود را منعکس می‌کنند.