نادیده گرفتن کشتار مردم بلوچ توسط ایران

ناصر بلیده ای
ناصر بلیده ای
منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
13 دقيقه (Reading time)

تحولات اخیر منطقه اى که بلوچستان در آن قرار دارد بسيارقابل تامل است. در حالی که هرگونه تحول در مناطق دیگر و در ارتباط با مردم دیگر به حق و به درستى در صدر اخبار فارسی زبان و بين المللى قرار می گیرد. اخبار مرتبط به مردم بلوچ دربلوچستان از طرف همه ی دست اندکاران رسانه ای و مقامات ايران و ساير کشورها نادیده گرفته می شود۔ در این مقاله به بخشى ازرفتارسرکوبگرانه رژیم ایران در بلوچستان پرداخته می شود که از طرف رسانه ها و مقامات و رهبران کشورهای منطقه، کشورهای دموکراتیک جهان، و بخصوص رسانه های فارسی زبان بين المللى که هزینه بخش مهم آنها از طرف کشورهای جهان که خود را جهان آزاد یا دموکراتیک می نامند. نادیده گرفته می شود.
چرا جنگ سوریه در بلوچستان تلفات می گیرد.

این سوال مطرح می شود که چرا جنگ سوریه ازمردم بلوچ در بلوچستان تلفات گرفته است؟. شاید کسانی به این فکر بیفتند که مردم بلوچ اکثرا سنی مذهب هستند و برای جنگ در کنار مبارزان سنی ضد رژیم اسد به جنگ داخلی سوریه پیوسته اند!

این فکر خیلی دور از واقعیت است. واقعیت در رفتار دولت ایران نسبت به مردم بلوچ نهفته است. رژیم ایران طوری که مشاهده می شود دو گروه ناخوانده در حغرافیایی سیاسی ایران دارد که کمترین حقوق اجتماعی و سیاسی را در مقایسه به بقیه گروهای اجتماعی در ایران را دارند. یکی مهاجران افغان هستند که به دلیل اشغال آن کشور و جنگ داخلی به ایران فرار کرده اند. گروه اجتماعی دیگر مردم بلوچ در ایران هستند. که با آنها به شکل مردم سرزمینى اشغال شده در ایران رفتار می شود.

در حالی که کشته شدن فرمانده هان و پرسنل سپاه در صدر اخبار و رسانه های فارسی زبان قرار گرفته است و در اخبار بین المللی هم به آن پرداخته شده است، اخبار کشته شدن جوانان بلوچ در سوریه برای کسی ایجاد زحمت نمی کند.

رژیم سوریه همزمان با شکست های پى در پى ارتش سوریه با وجود حمايت گسترده گروههای شبه نظامی سوری و خارجی ، با کمبود امکانات و پرسنل نظامی مواجه شد. دوکشور از نزدیکترین متحدان آن يعنى ایران و روسیه با تقسیم وظایف بين خود، به داد رژیم اسد رسیدند. روسیه با فراهم کردن حمایت هوائی و بمباران هوائی و ایران ھم با فراهم کردن نیروهای زمینی در صدد رفع کمبود امکانات نظامی رژیم اسد برآمده اند. رژیم ایران که عملا نمی خواست جوانان ایرانی را به جنگ سوریه به فرستد، و در بدو امر از وضعیت بد اقتصادی و موقعیت بد اجتماعی شیعيان افغانستان و پاکستان استفاده کرده بود و آنها را به جنگ سوریه تحت عنوان ذينبيون و فاطميون فرستاده بود۔ جوانان افغان که تعلیم نظامی مناسب نداشتند در مقابل جریان های نظامی سوریه که افراد آنها در جنگ داخلی زبده شده بودند کارآیی نداشتند، متحمل تلفات زيادى شدند. برای برخی از آنها که جسدشان به ایران ميرسید تشیع جنازه برگزار می گردد و بقیه که اجسادشان در سوریه مانده است ، خانواده هاى داغدیده شان بدون خداحافظی از عزیزان از دست داده شده خود سوگواری میکنند.

فرستادن جوانان افغان با دادن امتيازات مالی به خود و خانواده آنها و همچنین اعطای اقامت به خانواده آنها در رسانه های بازتاب یافت. جوانان افغان که خواهان رفتن به جنگ سوریه نبودند راهی مهاجرت به نقاط دیگر جهان و خارج از ایران شده اند. هزاران جوانان افغان از فرصت سیل مهاجرت از خاورمیانه به اروپا استفاده کرده و برای گرفتن پناهندگی به کشورهای اروپایى سفر کرده اند.

بر خلاف فتواى بسيارى از رھبران مذھبى بلوچ، فقر دامنگير مردم بلوچ و به خصوص جوانان ۔ انگيزه اى براى فريب وجذب آنان جھت ارسال به کشتارگاه سوريه گرديده است۔ این جوانان بلوچ قبلا یا در همین ماهای اخیر و فقط بدليل بيکارى مفرط و تأمين معاش روزانه خود جذب بسیج شده بودند. این گروه همانند هم سن سالان افغان خود در یک دوره کوتاهی چند روزه یک دوره-ی نظامی دیده بودند که به جبهه جنگ سوریه فرستاده شده اند. بعد از چند هفته از فرستادن این افراد جسد تعدادی از آنها برای تشیع جنازه به بلوچستان آورده شد. لازم به یاد آوری است که رژیم اجساد تعدا کمی از این افراد را به بلوچستان آورده بود، تا با تشیيع جنازه آنها تبلیغات سیاسی بکند، جسد اکثر کشته شده گان به خانواده های آنها تحویل داده نشده است. حمل اجساد از سوریه با توجه به موقعیت جنگی آن، هزینه بردار است، هم اینکه رژیم به این افراد که به جنگ سوریه فرستاده اهمیتی قایل نیست، تا برای برگشت جسد آنها هزینه ای پرداخت بکند.

رژیم ایران با سیاستی فریبکارانه جوانان بلوچ را که تحت ستم ملی در ایران هستند، با فرستادن به سوریه قربانی میکند. بدون اینکه مورد انتقاد سازمانهای حقوق بشری یا مورد نشر اخبار رسانه های فارسی زبان قرار بگیرد که اين موضوع خود بيان کننده "سکومت علامت رضا است".

فرستادن افرادی که دارای تجربه نظامی نیستند، و روحیه جنگیدن ندارند، نشان داده است که ایران در جنگ سوریه با نیروهای نظامی خود بیشتر از طریق نیروهای پروکسی غیر ایرانی همانند جوانان فقیر بلوچ و مهاجران افغان دخالت می کند که کمبود پرسنل نظامی رژیم اسد را جبران نمايد.

در سوریه دولت ایران فقط با فرستادن تعدادی از فرماندهان سپاه بسنده کرده و بقیه نیروهای نظامی خود را از طریق جوانان فقیر بلوچ و افغان جبران ميکند. نداشتن تجربه نظامی کامل و نداشتن روحیه برای جنگ در سوریه این نیروهای پیاده نظام رژیم را به یک نیروی غیر موثر و به طعمه اى در مقابل جنگجوهای مخالف سوریه تبدیل کرده است.

طرح دولت ایران که با همکاری روسیه کمبود رژیم اسد را رفع بکنند به شکست انجامید است. عدم علاقه رژیم به فرستادن پیاده نظام از سپاه پاسداران ویا ارتش ایران، نشان ازعدم جدیت رژیم در دخالت دادن نیروهای نظامی خود در جنگ سوریه است و بنظر ميرسد که دولت ایران عملا دولت روسیه را فریب و در یک عمل انجام شده قرار داد است.

اقدام رژیم در فرستادن جوانان بلوچ به جبهه های جنگ سوریه نارضايتى مردم بلوچ از حاکمان ایران را افزایش داده است. رژیم در حالی جوانان بلوچ را اجیر کرده و به سوریه می فرستد که درداخل به هر بهانه اى جوانان بلوچ را به قتل می رساند. چه به شکل اعدام در زندان ویا قتل های خارج از قانون. با توجه به این که جمعیت بلوچ های کمی بیش از سه درصد از جمعیت ایران است، درصد اعدامیان بلوچ بیش از 20 درصدکل اعداميان در ايران است!

با وجوداين که رژیم تمامی بلوچستان را شکارگاه خود براى دستگيرى، شکنجه، زندان و اعدام جوانان بلوچ نموده است، روحیه مبارزاتى و مقاومت مردم بلوچستان در مقابل رژیم کاھش نيافته است و حرکتى رو فزون دارد. روزی نیست که مردم بلوچ در مقابل زیاده-خواهی رژیم ایران به شکل تجمع مردمی مخالفت و مقاومت نکنند. یا درگیری نظامی بین نیروهای مقاومت بلوچ و نیروهای نظامی رژیم رخ ندهد. مردم بلوچ در تمامیت خود با دولت حاکم ایران مخالف هستند. اما صدای آنها در رسانه های منطقه اى و بین المللی بازتاب مناسبى نيافته است.

در ماه ها و روزهای اخیر اعدام زندانیان بلوچ با شدت همیشگی ادامه داشته است. رژیم ایران در ادامه سیاست بلوچ کشی و سرکوب مردم بلوچستان جوانان بلوچ را دستگیر می کند و با چسباندن جرمهایى از قبیل قاچاق و اشرار معاند نظام و عوامل اجنبى اعدام میکند. این در حالی است که اکثراین افراد نیروهای مخالف رژیم هستند یا کسانی هستند که به کارهای دست فروشی یا فروش بنزین و گازویل امرار معاش می کنند. دستگیرى و کشتار مردم بلوچ بیشتر به دلیل تنفر نیروهای امنیتی رژیم نسبت به مردم بلوچ است. جوانان بلوچ بدون دسترسی به وکیل مدافع و محاکمه شفاف و قانونی اعدام می شوند. اعدام این جوانان بلوچ در دسته ھايى تا ده نفر در مناطق مختلف سرزمین بلوچستان از میناب تا پهره (ایرانشهر) زاهدان ودر شهرهای دیگر ایران اجرا می شود. در اینجا چند مثال آورده می شود:

1- " صبح روز شنبه ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر) دو زندانی در زندان زاهدان به دار آویخته شدند. یکی از این دو نفر "غنی ریگی" ۲۵ ساله بود که اتهام او "محاربه از طریق عضویت در گروه‌های مسلح" عنوان شده بود. از هویت و اتهام زندانی دیگر خبری منتشر نشده است"
2- " عبدالغنی گنگوزه ای زندانی سیاسی در آذر1394 در زندان زاهدان اعدام شد. "
3- به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فعالین بلوچ، حکم اعدام اپنج زندانی صبح روز چهارشنبه دوم دی ماه در زندان کرمان اجرا شد. تا کنون هویت یک زندانی به نام “یوسف ریگی” اهل زاهدان مشخص شده است، دو زندانی دیگر اهل سراوان بوده اند اما از هویت دقیق آنها و بقیه افراد اعدام شده اطلاعی در دست نیست.
4- به گزارش کمپین فعالین بلوچ موسی کدخدایی فرزند عبدالرحیم ۶۳ ساله، اهل بنت نیکشهر، شکر الله بلوچی از روستای توتان بنت، علی فرامرزی فرزند شهداد اهل سیریک، بعلاوه یک زندانی بلوچ تبعه پاکستان تحت جرائم مواد مخدردر میناب اعدام شدند.

هم اکنون رژیم شکنجه های زندانیان بلوچ را به حدى اسفناک کرده است که به اعدام نميرسند، بلکه زندانیان زیر شکنجه جان می بازند و یا از طرف زندانبان کشته می شوند.

1- جان باختن فرزاد نارویی، مهدی نارویی و غلام ربانی،۳ زندانی در ۳ روز متوالی در زندان مرکزی زاهدان. بنا به گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » طی ۳ روز گذشته ۳ زندانی در بندهای مختلف زندان زاهدان به دلیلی شکنجه و عدم درمان در زندان جان باختند.
2- بنا به گزارشهای خبری از حوزه چابهار جوان بلوچ به نام پرویز آبخضر فرزند مرحوم علی آب خضر در زندان چابهار به طرز مشکوکی توسط رئیس زندان چابهاربه قتل رسید.
کشتار های خارج از قانون همچنان در حال انجام است بدون اینکه انتقاد سازمان بین المللی جامعه بین المللی یا کشورهای منطقه را باعث بشود.
1- به گزارش کمپین فعالین بلوچ روز جمعه 4 دی در اثر تعقیب و گریز ماموران مرصاد نیروی انتظامی خودرو عبدالکریم سالارزهی فرزند کمال واژگون شده و در اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.
2- شاهد میلاد حدود ساعت ٧ و ١٠ دقيقه بعدازظهر يكشنبه ١٥آذر در بلوار قدس پشت تامین اجتماعی واقع در محله “شنبه آباد” شهر چابهار رخ داد. براساس گفته يكي از شاهدان، ميلاد توسط سرنشينان يك موتورسيكلت به قتل رسيده است و راكبان موتورسيكلت بلافاصله محل را ترك كردند.

این در حالی است که رژیم ایران از اعدام نمر باقر النمر فعال مذهبی شیعى در عربستان سعودی به اعتراض برخاسته است. رهبر ایران خامنه اى عملا آنرا محکوم کرده است و عربستان سعودی را تهدید به تقاص گيرى کرده است. ظریف وزیر خارجه ایران در اعتراض به قتل النمر با دبیرکل سازمان ملل تماس گرفته و اعتراض کرده است. این در حالی است که رژیم ایران، بلوچستان را به کشتارگاھى از جوانان بلوچ تبديل نموده است و روزانه اقدام به اعدام در زندانھامی کند، در جاده ھا به قتل می رساند و ھم اينک با رضایت رهبر و رئیس دولت ایران منبعى براى ارسال به کشتارگاه سوريه گشته اند۔ دبیر کل سازمان ملل هم از نقص مداوم حقوق بشر مردم بلوچستان توسط دولت ایران در دهه-های اخبر ابراز نگرانی نکرده است، نه کسی مشکلات مردم بلوچستان را به دبیرکل سازمان ملل یادآور شده و از او خواسته که عکس االعمل نشان بدهد. مردم بلوچ با نداشتن هرگونه توجه از طرف جامعه بین المللی و کشورهای همسایه توسط حاکمان ایران به بدترین شکل های ممکن سرکوب می شوند.

مشکل مردم بلوچ نه تنها دولت ولايت فقيھى جمھورى اسلامى ایران است بلکه عدم انعکاس کشتار وستم اين دولت بر علیه مردم توسط رسانه های وابسته به کشورهای منطقه و سازمانهای بین المللی نيز ھست.

رفع مسئولیت: مقالات منتشر شده، تنها نظر نویسندگان خود را منعکس می‌کنند.
بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید