تهدید به سرکوب، تهدید به تبعید

حشمت الله طبرزدی
حشمت الله طبرزدی - دبی-العربیه.نت فارسی
منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
3 دقيقه (Reading time)

در آخرین ملاقات سال۹۳ از طریق بچه‌ها شنیدم، اطلاعاتی‌ها پیام فرستاده‌اند که احتمال تبعید پدرتان وجود دارد. این مساله را در پاسخ به فرزندم حسین داده بودند که از آن‌ها خواسته بودباملاقات حضوری آخرسال موافقت کنند. در واقع عیدانهٔ اطلاعات روحانی به خانواده من بود...!

در سخرانی خامنه‌ای در مشهد نیز گویا، جنبش‌های اجتماعی به تحریک با چراغ سبز خارجی‌ها وبرای ایجاداغتشاش متهم شدند که چراغ سبز دیکتاتور برای سرکوب بیشتر مردم بود. والبته نمایانگر این است که جنبش اجتماعی راه درست و تاثیرگذاری انتخاب کرده که نارضایتی دستگاه دیکتاتوری رابرانگیخته است. تهدیداطلاعات درحالی است که من بیش از۵سال است که به صورت غیرقانونی در زندان گوهردشت کرج (رجایی شهر) در تبعید هستم.

گویا این‌ها ساده‌ترین مسائل رانیز درک نمی‌کنند. فکرمیکنم درسراسرایران، زندانی بدترازگوهردشت (رجایی شهر) داشته باشند. من نام آن راجهنم گذاشته‌ام، زندانبانان راماموران جهنم می‌دانم، نه مسئولین قانونی برای انجام کارهای عادی وپاسخگویی قانونی. به فرض که من راازاینجابه جای دیگری انتقال بدهندوامکان نگهداری من درآنجاراداشته باشند، آیا مشکل آن‌ها حل مشود؟! این چه تهدید مضحکی است!

آیا۲۱سال پیش که پیام دانشجورا توقیف کردند، بار‌ها به گروه فشاردستورحمله به دفتراتحادیه را دادندومن را تاسرحدمرگ کتک زدند، مشکل آن‌ها حل شد؟ آیاازآن زمان تاکنون که جزبازداشت، شکنجه، زندان وتهدیدکاردیگری انجام ندادند مشکل آن‌ها حل شدکه حالاتهدیدمی کنند؟ آیادربرابرخواسته‌های قانونی، دموکراتیک ومسالمت جویانهٔ طبقات گوناگون اجتماعی، جز بازبانتهدید وسرکوب وزندان حرفی زده اندوآیااین زبان تاثیری هم داشته است. که اینک معلم‌ها، کارگر‌ها، پرستار‌ها، اهوازی‌ها، بازنشسته‌ها وزنان راتهدیدمی کنند؟

آیا سه ماه پیش که۹نفر وحشیانه به خانه ما هجوم بردندوفرزندم علی را به اتهام دفاع از حقوق حیوانات بی‌زبان بازداشت کردند، نتیجه‌ای گرفتند؟ یا اینکه من را وا داشتندتاجدی‌تر به مبارزات قانونی ودموکراتیک بپردازم!؟ نه جنبش اجتماعی از تهدیدهای خامنه جامی زند، نه زندانیان سیاسی ازتهدید به فشار بیشتر هراسی دارند، دوهفته پیش از عید نوروزکه البته شما اسلام گرا‌ها ترجیح دادیدباعزاداری به این عید دهن کجی کنید، ریختید در سالن۱۲ومثلابازرسی کردید. هفته پس ازآن همزمان باچهارشنبه سوری، درب هواخوری را باز نکردید. نتیجه این دو اقدام شما چه بود؟ مراسم باشکوه چهارشنبه سوری را درسالن برگزارکردیم، از روی آتش پریدیم ومرگ بر دیکتاتورگفتیم. پیام آن را نشنیدید؟ بازتهدیدبه فشار بیشتر می‌کنید!؟ فکر می‌کنید تهدید وسرکوب بیشتر، بحران‌های گوناگون شمارابرطرف خواهدکرد؟

البته ازجنبش فعال اجتماعی وهمهٔ گروهای آزادی خواه، دموکراسی خواه وعدالت خواه نیزدعوت می‌کنم ضمن اینکه صفوف خود را متحد‌تر می‌کنند، همه تلاش خودرادرپشتیبانی از خواستهای دموکراتیک جنبش مدنی متمرکزنمایندواز تهدید دیکتاتوری نهراسند. راه درستی انتخاب کرده‌ایم وقطعا پیروزی باماست.

زندان گوهردشت/۲فروردین ماه/۱۳۹۴خورشیدی حشمت اله طبرزدی

منبع: ایران پرس نیوز

رفع مسئولیت: مقالات منتشر شده، تنها نظر نویسندگان خود را منعکس می‌کنند.
بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید