.
.
.

مذاکرات هسته ای، خواندن ایران و آمریکا به صلح و دوستی است

کاملیا انتخابی فرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
در حالی که دنيا نفس خود را در سينه نگاهداشته تا ببيند که بالاخره در يک هفته باقی مانده از مذاکرات .هسته ای ايران و غرب تا ۲۴ نوامبر چه خواهد شد، همچنان رسيدن به توافق جامع نامعلوم مانده است دو روز مذاکره سه جانبه بين وزير خارجه آمريکا، آقای جان کری و خانم اشتون نماينده اتحاديه اروپا و .برای رسانه ها به پايان رسيد ”بی خبری“ آقای ظريف وزير خارجه ايران در مسقط دهم نوامبر با پرونده هسته ای ايران مانند کليدی است که می تواند به منطقه صلح و ثبات بياورد و بسياری از مردم با نگرانی مذاکرات را دنبال می کنند تا ببينند در نهايت آقای روحانی رييس جمهور ميانه رو و آقای اوبامای برخی می گويند که گفتگوهای ُعمان نااميد کننده بود اما اين نظر بسته به توقع هرکس دارد. به نظر من گفتگوها چندان نيز نااميد کننده نبود چرا که هدف اصلی از اين نشست رسيدن به درک دو جانبه بين ايران و آمريکا بود. ُعمان به ايران و آمريکا دست دوستی خود را پيشنهاد داد تا در اين موقعيت حساس به آنها .يادآوری کند که فضای مثبت را از دست ندهند همانطور که وزير خارجه ُعمان آقای يوسف بن علوی گفت آقای علوی به اين نکته تاکيد داشت که همکاران وی از ديگر کشورهای عضو شورای همکاری خليج ”موفقيت ( در مذاکرات هسته ای) به دنبال .فارس با وی تماس گرفته و حامی مذاکرات در مسقط بوده اند خود ثبات و همکاری های بيشتر منطقه ای و بين المللی را به همراه خواهد داشت و تمامی سوء تفاهم ها به نشست در عمان ندايی بود به خواندن ايران و آمريکا به صلح و دوستی توسط دوستی مشترک و دور بعدی گفتگوها و يا همان آخرين دور تا پيش از انقضای توافق موقت در ۲۴ نوامبر، به زودی از ۱۸ نوامبر و وزيران خارجه کشورهای مذاکره کننده گروه ۵ ) ۱+۵ عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل و آلمان) گفته اند که خود را برای حضور در اطريش و شرکت در مذاکرات بين ۱۸ تا ۲۴ نوامبر آماده کرده اند تا اما چرا اين مذاکرات اين اندازه به طول کشيده است؟ به گمان من آنچه که ايران و آمريکا را از رسيدن به توافق بازمی دارد بسيار فراتر از موضوع تحريمها و تعداد سانتريفيوژها است. البته که اختلافات اصلی بيشتر بر سر خواست ايران در برداشته شدن تمامی تحريمهای اعمال شده است و برای آمريکا، درباره تحريمها بر روی برنامه هسته ای ايران تنها يک قطعه از تحريمهای بين المللی است. برای مثال، تحريمهايی که روی برنامه موشکی ايران است و يا نقض حقوق بشر، همچنان باقی خواهند ماند. برداشته شدن بلافاصله اين تحريمها ممکن نيست مثل تحريمهايی که روی نفت و يا سيستم بانکی ايران اعمال شده و است چرا که اين کشور از ” قدرت بزرگ ” يک توافق هسته ای اولين گام بسوی تبديل شدن ايران به يک انزوای بين المللی خارج شده و تبديل به شريکی برای قدرتهای بزرگ خواهد شد. اما همانطور که می گويند هر چيزی يک قيمتی دارد و در اين نقطه ايران و آمريکا بايستی به توافق و سازش و قبول پرداخت منطقه منتظر است تا ببيند که آيا بعد از بيش سه دهه دشمنی و خصومت بين ايران و آمريکا، صلح و آرامش يکبار برای هميشه برقرار خواهد شد؟ اما برای اسراييل، آنها منتظر هستند تا ببينند که گفتگوها شکست خورده و اميد دارند که با آمدن جمهوری خواهان به کنگره جديد، محدوديت های بيشتری بر روی و در آخر، اگر که مذاکرات تمديد شود، ايران ريسکی را پذيرفته است چرا که سياست بين الملل و خواسته های آنها هميشه به سرعت تغيير می کند و استفاده از يک موقعيت و فضای ويژه همانطوری که در ُعمان .دمکرات قادر به حل اين مشکل هستند خير .آقای علوی به خبرنگاران در ۱۱ نوامبر گفت “.دوستی تبديل می شود .در شهر وين از سر گرفته خواهد شد .در صورت نياز به وين بروند .ميزان و مقدار اورانيومی است که ايران غنی می کند و تعداد سانترفيوژهای فعال است .کم کم برداشته می شوند و آنها شامل مرور زمان و گفتگوهای بيشتر خواهند بود .اين قيمت برسند .باراک اوباما در خصوص سازش با ايران اعمال شود .به وجود آمد، نبايد از دست برود
رفع مسئولیت: مقالات منتشر شده، تنها نظر نویسندگان خود را منعکس می‌کنند.
بیشترین بازدید موضوعات مهم