استیضاح وزیر علوم و عمیق تر شدن شکاف های درون حکومتی

شهرام میرزایی
شهرام میرزایی
منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
8 دقيقه (Reading time)

علیرضا زاکانی عضو کمیسیون آموزش مجلس ایران در مصاحبەایی اختصاصی با آژانش خبری فارس در مورد دلایل استیضاح رضا فرجی دانا –وزیر علوم،تحقیقات و فناوری- گفت :در مدت مدیریت فرجی دانا گسل های قومی، مذهبی و سیاسی در بعضی از دانشگاه ها تشدید شده است به طوری که امروز عدەایی به دنبال تجزیه طلبی هستند و مجوزهایش هم از طریق وزارت علوم گرفته شده است.

اما خوانندەی این جملەی خبری با چند سوال اساسی در ذهن خود روبرو می شود که: چرا در پروندەی استیضاح آقای وزیر چنین اتهامی امنیتی که مستقیما با تمامیت ارضی ایران مرتبط است مطرح میگردد؟ آیا این اتهام تنها وسیلەای است برای ایجاد هجمەایی از تبلیغات علیه رضا فرجی دانا؟ چرا در گذشته مسئله گسترش تفکرات تجزیه طلبی در میان دانشجویان به این روشنی و آنهم به عنوان اتهامی بر علیه یک وزیر مطرح نگردیده است؟

پاسخگویی به این سئوالات و نیز پرسش هایی در این زمینه که در واقع از اوضاع آشفتەی داخلی ایران سرچشمه میگیرد تا حدی روشن کنندەی فضای تاریک و نامشخص سیاست ورزی و معادلات قدرت درون سیستمی جمهوری اسلامی است.

بدون شک تظاهرات گستردەی اعراب اهواز در فروردین 84 و نیز هجوم نیروهای امنیتی به مراسم سالگرد این واقعه و دستگیری تعداد زیادی از فعالان مدنی عرب در حمیدیه و اهواز و نیز راهپیمایی دەها هزار نفری مردم لر در شهرهای لرنشین ایران در اعتراض به توهین‌های مکرر صدا و سیما نسبت به مردم لر در زمستان 92 و بهار 93- البته تظاهرات بهار 93 در اعتراض به انتقال منابع آبی زاگروس بود- و همچنین فعالیت گسترده انجمن های ادبی، فرهنگی، محیط زیستی و... در مناطق کرد نشین و نیز وجود چندین نشریه و انجمن دانشجویی و یا برگزاری همایش های فرهنگی-ملی از سوی دانشجویان هویت خواه اقوام محصور در ایران در طول ریاست جمهوری آقای خاتمی، احمدی نژاد و حسن روحانی، خبر از گستردگی وسیع آگاهی ملی در میان دانشجویان و بالطبع قشر عام این نواحی میدهد، به گونەایی که این پروسه به جریانی بی بازگشت و خودرونده مبدل گشته است.

ذکر مختصری از وضعیت آگاهی ملی در میان اقوام ایران که در بالا به آن اشاره شد تایید کننده قسمتی از سخنان رضا اردکانی است که به موضوع وسیع تر شدن گسل های قومی در ایران می پردازد اما با قاطعیت هر چه تمامتر می توان گفت که اتهام ایشان به وزیر علوم مبنی بر مقصر دانستن این وزارت در گسترش تفکر هویت خواهی که او به آن انگ تجزیه طلبی میزند، اتهامی است واهی چرا که پیشینەی این مسئله به سال های دور بر میگردد و باید آنرا در بستر مسائل سیاسی-اقتصادی-فرهنگی جستجو و تحلیل کرد.

در واقع مصاحبەی علی رضا زاکانی با خبرگزاری فارس به روشنی تضادهای مراکز قدرت جمهوری اسلامی را نمایان کرده و دریچەایی به روی تحلیلگر سیاسی می گشاید تا بهتر به درگیری های درون سیستمی حکومت ایران بنگرد .

از یک سو ما با دولتی روبرو هستیم که یک سال از حیات سیاسی‌اش میگذرد و هویتی میانە‌رو برای خود برگزیدە است و از سویی دیگر،مجلس نمایندگانی را می بینیم که اکثریت آن شامل هواخواهان و طرفداران دولت قبلی است که با عناوینی غیر از میانەرویی خود را معرفی میکنند و اصول گرایی نقطه مشترک آنها است.همین امر باعث ایجاد نوعی از جنگ سرد مابین دولت و مجلس شدە است که در این گیرودار، آیت الله خامنەای نیز همانند یک نظاره گر بازی فوتبال گاهی حامی یک تیم و گاهی هم حامی تیم مقابل است و این امر خود بر آشفتگی داخلی افزوده است.

در واقع اصلی ترین دلیل این استیضاح را میتوان در مطرح کردن مسئلەی غیرقانونی بودن پرونده بورسیەی 3000 دانشجوی مقطع دکتری و فوق لیسانس دانست که مربوط به دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد می باشد. اما مشکل اصلی این افشاگری حضور تعداد زیادی از آقازادەها و وزیرزادەها در جمع این دانشجویان می باشد، این افراد به صورت غیر قانونی و بدون در نظر گرفتن شرایط لازم برای کسب بورسیه تحصیلی ،این کمک های دولتی را دریافت کردەاند.

مجتبی صدیقی –رئیس سازمان امور دانشجویان – می گوید :طبق آماری که در مدت کوتاهی از شروع تحقیقات تا به امروز در این زمینه بدست آمده بیانگر این امر است که 73 دانشجو با معدل لیسانس پائین تر از 14 و 70 دانشجو با معدل فوق لیسانس زیر 16 برای ادامه تحصیل به خارج از کشور فرستاده شدەاند .

دانشجویان ستاره دار و امکان ادامه تحصیل برای این دسته از دانشجویان اخراج شده دلیل دیگری است برای استیضاح وزیر علوم . این امر به تمام معنا نمایندگان اصولگرا و پیرو خط رهبری را عصبانی و خشمگین کرده است، بخصوص اینکه تعداد زیادی از این دانشجویان مرتبط با وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هستند. این نمایندگان خشمگین ابراز می دارند که این عمل مستقیما اعلام دشمنی با خط رهبری است و هیچ دستاوردی جز آشفته شدن فضای آرام دانشگاەها ندارد.اما مشکلات داخلی تنها به همین مسائل ختم نمی شود.

مدیریت دانشگاەها، مکان دیگری است برای ابراز قدرت جناح های سیاسی در ایران و در این راستا از سال گذشته تا کنون ما شاهد تغییرات گستردەایی در جابجایی مدیران بودەایم، علی‌الخصوص در مدیریت دانشگاەهای اصلی و مهم ایران همانند دانشگاه تهران ،امیرکبیر ،صنعتی شریف و ... .
مدیران این دانشگاەها، وابستەهای عقیدتی دولت احمدی نژاد بودند که تمام هم و غم خود را در راستای حرکت دادن دانشجو و دانشگاه به سوی اهداف ایدئولوژیک حکومتی وقف کرده بودند. کنار گذاشتن این افراد و جایگزین کردن مدیرانی با دیدی علمی، خشم اصولگراها و فزونی درگیری های داخلی را در پی داشت .

اما انتصاب و انتخاب معاونین و مشاورین حاضر در وزارت علوم که گرایشات اصلاح طلبی دارند از دلایل دیگر طرح پیشنهادی برای استیضاح وزیر علوم میباشد، افراد مد نظر استیضاح کنندگان، جعفر میلی منفرد و جعفر توفیق که پست های معاونت و مشاور این وزارتخانه را بر عهده دارند از گرایشات اصلاح طلبی برخوردارند و در وقایع انتخابات 88 نیز موضعگیری هایی در دفاع از خواست مردم داشتەاند.

در واقع طیف اصولگرای حکومت آنچنان تمامیت خواه شدە است که حتی حاضر به تحمل افرادی خارج از خط فکری خود در وزارت خانەها و سازمان های دولتی نیستند. آنان به وضوح میبینند که حرکتی آهسته در راستای تغییر مدیران میانه در کشور به راه افتاده است و همین امر زنگ خطر را برای حوزه قدرتشان به صدا در آورده است . بی شک شکاف های حکومتی در ایران از سال های نیمه دوم دهه 70 نمایان شد اما 8 سال یکه تازی اصولگرایان و نیز وقایع 88 برای آنان این تفکر را ایجاد کرده است که دیگر نباید فضایی برای تنفس داخلی جریان دیگر ایجاد کرد.

استیضاح وزیر علوم، خط و نشان کشیدن است برای رئیس جمهور، تا با قاطعیت هر چه بیشتر حوزەی اختیاراتش را به او گوشزد کنند، حوزەی اختیاراتی که از جانب اصولگراها مشخص و معیین میگردد. رئیس جمهور و اطرافیانش که در دو جبهەی مهم –داخلی و خارجی- در حال یارگیری و سیاست ورزی هستند و پروندەی هستەایی به یکی از اصلیترین دغدغەهای حکومتی و دولتی مبدل شدە است، در رودرویی های سیاسی و جناح بندی های قدرت چنان به خشم آمدەاند که شخص رئیس جمهور را وادار به واکنش های تند در سخنانش کرده است تا جایی که او مخالفانش را به رفتن به جهنم فرا خوانده .

بی هیچ شبهەای درگیری های دولت با جناح ها مخالف و خواهان قدرت بیشتر، فزونی خواهد یافت و بی شک این هجمەها بدون چراغ سبز رهبری روی نخواهد گرفت، چرا که آیت الله خامنەایی مخالف قدرت یافتن هرچه بیشتر دولت و در راس آن حسن روحانی است.

رفع مسئولیت: مقالات منتشر شده، تنها نظر نویسندگان خود را منعکس می‌کنند.
بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید