کودتاى ٧ ثور(اردیبهشت) سرآغاز تمام بدبختى ها در کشور خوانده شد

محمد حسن خطاب
محمد حسن خطاب
منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
5 دقيقه (Reading time)

کودتاى ٧ ثور(اردیبهشت) سرآغاز تمام بدبختى ها در کشور خوانده شد
محمد حسن خطاب

کابل (پژواک،٧ثور٩٢): با گراميداشت از ٣٥مين سالروز کشته شدن سردار محمد داوود و اعضاى فاميلش، کودتاى ٧ ثور سرآغاز تمام بدبختى ها در کشور خوانده شد.

سردار داوود، نخستين رئيس جمهور افغانستان بود که سيستم شاهى را طى کودتاى سفيد، به سيستم جمهورى تبديل کرد؛ اما کودتاى رژيم کمونيستى به حمايت شوروى سابق در افغانستان، درهفتم ثور سال ١٣٥٧منجر به سقوط حکومت سردار داوود گرديد.

وى درهمين روز، بااعضاى فاميلش به قتل رسيد و قدرت را، رژيم تحت الحمايۀ شوروى سابق به رهبرى نور محمد تره کى، در دست گرفت.

پس از تره کى، حفيظ الله امين به قدرت رسيد؛ او نيز بعد از کمتر از يکسال حکمروايى، کشته شد و متعاقباً قشون سرخ اتحاد شوروى، در ششم جدى سال ١٣٥٨ به افغانستان لشکرکشى نمود و ببرک کارمل را بر اريکۀ قدرت نشاند.

پس از آن روز؛ قشون سرخ شوروى سابق، به قتل و کشتار مردم پرداخت و در فرجام، ميليون ها افغان کشته و يا مجبور به مهاجرت شد و افغانستان به ويرانه تبديل گرديد.

بعداز گذشت سالهاى متمادى، در سال ١٣٨٨ جسد محمدداوود و١٥ تن از اعضاى خانواده اش، به دستور رييس جمهورحامد کرزى، درساحۀ پلچرخى کابل، شناسايى و طى مراسم ويژۀ تشريفاتى، از ارگ رياست جمهورى به تپۀ سکاد واقع در نزديکى قصر دارالامان انتقال يافت و درآنجا به خاک سپرده شد.

امروز(٧ثور) از ٣٥مين سالروز قتل سردار داوود، با شرکت شمارى از بازماندگان و هواخواهان وى و مقامات دولتى وغيردولتى، طى محفلى در تالار وزارت اطلاعات و فرهنگ يادبود به عمل آمد و سخنرانان، کارنامه هاى وى را ستودند.

محمد نادر نعيم، نواسه سردار محمدنعيم برادر سردار محمدداوود که به نمايندگى از فاميل وى دراين مراسم شرکت داشت، گفت که در٣٥سال گذشته تمام بدبختى که دامنگير کشور گرديده، سرآغاز آن کودتاى هفت ثور بوده است.

وى هفتم ثورسال ١٣٥٧ را يک روز شوم در تاريخ افغانستان خوانده، افزود که کوتادى هفت ثور؛ آرامش، صلح وامنيت رادرکشور پايان داد و آتشى را روشن نمودکه شعلۀ آن هنوزهم دامنگيرکشور است.

نعيم علاوه نمود: "داوودخان بامقاومت و تسليم نشدن در برابرکودتاچيان وباقربانى کردن خود وفاميلش، جهاد مقدس ملت غيور افغانستان را دربرابر ايديولوژى کمونيستى و عمال داخلى وخارجى آن، اساس گذاشت؛ جهادمقدسى که منجربه ازبين رفتن مفکورۀ ناکام کمونيستى و ازهمپاشى ابرقدرت شوروى گرديد."

اين عضو خانوادۀ سردار داوود گفت که کودتاى هفت ثور، مرگ داوود را در قبال داشت؛ مردى که مسووليت خود را با شجاعت وشهامت درقبال دين، وطن، مردم و وظيفه به شکل درست آن ادا نمود.

عزيزالله لودين رييس ادارۀ مبارزه با فساد ادارى نيز ازکارنامه هاى سردار داوود يادآورى نمود و گفت که داوودخان، از سردارهاى نامى و وطندوست افغانستان بود که باجان و آرمان خودخواست آبروى اين ملت را نگاه کند.

وى علاوه کرد: "من ميتوانم که به جرئت بگويم که درتاريخ افغانستان ما قهرمانهاى زيادى داشته ايم؛ اما سردارداوود يگانه قهرمانى است از زمانى که صدراعظم بود تا دم مرگ، از آبرو و حيثيت کشور در سطح بين المللى به خوبى نمايندگى ميکرد."

لودين افزود که درزمان داوودخان، درعرصه هاى مختلف پيشرفتهاى زيادى صورت گرفت، اکثر سرکها قيرريزى گرديد، بندها ساخته شد، حکومتدارى خوب به ميان آمد و در بخش زراعت نيز پيشرفتهاى زيادى رونما گرديد.

وى گفت که سردار محمد داوود با همه تار و پود وجودش، به افغانستان عشق می ورزيد. او در زندگی جز به کار وخدمت برای وطنش هيچگونه خواست و آرمانی نداشت.

على احمدجلالى وزير پيشين امورداخله نيز با سخنرانى خود در اين محفل گفت که سردار داوود درشرايط سخت، رهبرى کشور را به دست گرفت؛ اما کارهاى بزرگ در بخشهاى مختلف بخصوص نظام سازى و بازسازى انجام داد.

جلالى علاوه کرد که بزرگترين آرزوى داوودخان در بخش نظامى، اين بود که دفاع وامنيت افغانستان واقعاً ملى شود، نه اينکه به چند نهادى مربوط باشد و بانهادهاى ديگر هماهنگى نداشته باشد.

وزير سابق امور داخله گفت که فعلاً درقسمت امنيت فرهنگى، ايجاب ميکند که همه درآن هماهنگى داشته باشد، وجود ندارد وتا زمانيکه اين هماهنگى بوجودنيايد نه دفاع ملى و نه امنيت ملى تکميل شده ميتواند.

وى ابراز اميدوارى نمودکه توصيه هاى سردارداوود اولين رييس جمهورافغانستان، درآينده عملى شود.

همچنان شينکى کړوخيل نماينده مردم کابل در ولسى جرگه، سردار داوود را در تاريخ کشور، يک شخصيت استثنايى خوانده گفت که از جرئت وى، همسايگان افغانستان هراس داشتند.

وى خاطرنشان کرد که سردارداوود، موسس زيربناهاى کشور بود وحکومت وى، يگانه نظامى بود که بخاطرفساد نه، بلکه بخاطرعدالت کارنمود که بايد از کارنامۀ اينگونه قهرمانان واقعى يادبود به عمل آيد.

منبع: خبرگزاری پژواک افغانستان

رفع مسئولیت: مقالات منتشر شده، تنها نظر نویسندگان خود را منعکس می‌کنند.
بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید