کمپین‌های‌ کودتای نظامی نیجر برای جذب داوطلب جنگ

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size

در پی تشدید تهدید جامعه اقتصادی غرب آفریقا «اکوواس» مبنی بر متوسل شدن به گزینه مداخله نظامی برای بازگرداندن حاکمیت قانون و محمد بازوم، رئیس جمهوری مخلوع نیجر به قدرت، ارتش حامی کودتای نظامی در نیامی و سایر شهرهای نیجر کمپین‌هایی را برای جذب نیروهای مردمی داوطلب جنگ به راه‌انداخت.

  • فعال‌سازی حالت خواندن
    100% Font Size