.
.
.

رقص شمشیر عربی چارلز سوم در سعودی

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

چارلز سوم، پادشاه بریتانیا که در گذشته به پادشاهی عربی سعودی سفر کرده بود با پوشش عربی در مراسم رقص شمشیر عربی به‌‌همراه مقامات سعودی شرکت کرده بود.

بیشترین بازدید موضوعات مهم