.
.
.

بارورسازی شیمیایی ابرها

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

در پی خسارت‌های گسترده ناشی از خشکسالی مقامات دولت چین برای جبران کم‌آبی به تکنولوژی بارورسازی شیمیایی ابرها متوسل شدند.