.
.
.

حداقل 16 کشته در حادثه «متروپل» آبادان و سرنوشت نامشخص مالک ساختمان

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

حداقل 16 کشته در حادثه «متروپل» آبادان و سرنوشت نامشخص مالک ساختمان

بیشترین بازدید موضوعات مهم