.
.
.

تصمیم بایدن برای ابقای سپاه در فهرست تروریسم

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

چگونه بایدن تصمیم گرفت سپاه پاسدارن را در فهرست تروریسم باقی نگه دارد؟

بیشترین بازدید موضوعات مهم