.
.
.

ارقام تکان دهنده سلاح در آمریکا

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

بیش از 140 میلیون قبضه سلاح گرم در آمریکا و افزایش حملات مسلحانه در این کشور

بیشترین بازدید موضوعات مهم