.
.
.

تمجید ماسک از کارگران چینی

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

قدردانی ایلان ماسک از کارگران چینی و انتقاداتش از کارگران آمریکایی

بیشترین بازدید موضوعات مهم