.
.
.

گونه‌های جدید امیکرون

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

سازمان جهانی بهداشت دو گونه جدید از امیکرون را شناسایی کرده است؛
خطر انتشار این گونه‌ها چقدر است؟

بیشترین بازدید موضوعات مهم