شبکه یک تلویزیون WDR آلمان: کارگران در قطر تحت آپارتاید قرار دارند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی: