پای قطر همچنان در پرونده بارکلیز گیر است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی: