مجلس نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
3 دقيقه (Reading time)

روز دوشنبه 28 دسامبر تحت ریاست امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، مجلس نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان (شورای عالی کشور) در دوشنبه پایتخت این کشوربرگزار گردید .

در آغاز جلسه مجلس تدابیر اجرای قانون جمهوری تاجیکستان " در باره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2016 " اتخاذ شد .

سپس گزارش رئیس ناحیه قمسنگیر استان ختلان "در مورد اجرای قانون كانستیتوسیونی (حوزه انتخابیه) جمهوری تاجیکستان" در باره مقامات محلی حاکمیت دولتی " و قانون جمهوری تاجیکستان " در باره مقامات خودادار‌کنی (خودگردانی) شهرک و دهات" شنیده شد .طوری ذکر گردید، در چارچوب امور بنیادکارآیی و آبادانی 5,5 کیلومتر جاده های ماشین رو مرکز ناحیه تجدید و خیابان مرکزی شهرک قمسنگیر چراغان (چراغ گذاری) کرده شد. سال 2016 دو هزار هکتار زمین جدید کشاورزی آبیاری می‌گردد. سال 2015 در ناحیه بیش از 73 هزار تن پیاز جمع‌آوری شده، حالا در میدان 2300 هکتار زمین پیاز بر وقتی کشت کرده‌اند .

امامعلی رحمان تاکید نمود که برای افزایش نشان‌داد‌های استحصالی، توسعه امور آبادانی و سازندگی و بهبود کیفیت تعلیم و تربیه نسل نوجوان تدابیر ویژه اتخاذ شوند.

برنامه دولتی سرمایه‌گذاری‌ها برای سال‌های 2016 - 2020 تصدیق کرده شد .

براساس گزارش رسانه های تاجیکی، دورنمای نشان‌دهنده‌های اساسی مكراقتصادی جمهوری تاجیکستان در سال 2017 و پارامتر‌های اساسی آن برای سال‌های 2018 - 2019 مورد قبول دانسته شده، به بررسی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شد .

قانون كنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان "در باره وارد نمودن تغییرات به قانون كنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان ”در باره مقامات دادستانی جمهوری تاجیکستان پذیرفته شده به بررسی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید .

در بررسی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان همچنین لوایح یک سری قوانین‌ دیگر در باره وارد نمودن تغییرات به قانون کیفری، قانون گمرک، قانون مالیات و قوانین دیگر پس از مورد قبول دانستن پیشنهاد گردید .

دو خلاصه حکومت جمهوری تاجیکستان - لایحه قانون جمهوری تاجیکستان "در باره وارد نمودن تغییرات به قانون جمهوری تاجیکستان" در باره مالیه دولتی" و لایحه قانون جمهوری تاجیکستان "در باره وارد نمودن تغییرات به قانون جمهوری تاجیکستان "در باره امنیت" نیز مورد قبول دانسته شده، به بررسی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیدند.

در فراورد مجلس سرور(رئیس) دولت امامعلی رحمان توجه حاضرین را به مسائل وابسته به نتیجه گیری سال 2015 و مشخص کردن طرح ‌ها برای سال 2016 و تامین امنیت از آتش سوزی و دیگر حوادث نامطلوب هنگام استقبال از سال نو میلادی جلب نموده، در نزد مسئولین وظیفه‌های مشخص گذاشت .

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید

  • فعال‌سازی حالت خواندن
    100% Font Size