.
.
.

تایلند میزبان ماند اما از مسابقات وزنه برداری محروم شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

تایلند رسما از شرکت در کل مسابقات وزنه برداری امسال و مسابقات جهانی توکیو در سال 2020 به خاطر دوپینگ محروم شد اما مراسم میزبانی خود را در جام جهانی وزنه برداری را انجام خواهد داد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، جمعه 8 مارس 2019، مطابق قانون آی اف آی، هر کشور شرکت کننده که تعداد دوپینگی های آن از سه نفر به بالا باشد تا چهار سال از شرکت در مسابقات محروم خواهد بود.

با این وجود، طبق گزارش های رسیده از فدراسیون آی اف آی، تایلند مراسم میزبانی خود را در جام جهانی وزنه برداری،انجام خواهد داد.

شش وزنه بردار تایلندی در آخرین سال المپیک، آزمایش مثبت دوپینگ داشتند که دو نفر از آنها از شرکت در کل المپیک استعفا دادند. اما با وجود تحريم تايلند از شركت در مسابقات جهانی وزنه برداری، این کشور، ميزبانی خود را ایفا خواهد کرد.

تایلند رسما از شرکت در کل مسابقات وزنه برداری امسال و مسابقات جهانی توکیو در سال 2020 به خاطر دوپینگ محروم شد.

شش وزنه بردار تایلندی در آخرین المپیک آزمایش مثبت دوپینگ داشتند که دو نفر از آنها از شرکت در کل مسابقات المپیک استعفا دادند. اما مشکل اینجاست که تعداد دوپینگی های تایلند در سال 2017 بیش از حد مجاز بوده است.

فدراسیون وزنه برداری تا کنون 9 کشور را به خاطر آزمایش های مکرر دوپینگ از شرکت در مسابقات محروم کرده است. در عین حال، فدراسیون آی اف آی، میزبانی تایلند بدون هیچگونه شرکت کننده را بی مانع دانسته است.

این اتحادیه در 26مارس 2019، به منظور انجام اقدامات سازنده با میزبان مسابقات، در زمینه پاک سازی ورزش از اینگونه خلاف های ورزشی جلسه ای تشکیل خواهد داد.