.
.
.

جلوگیری از دوچرخه سواری زنان بخاطر مردان در بلژیک

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

در تور دوچرخه سواری بلژیک، با اینکه مردان 10 دقیقه زودتر رکاب زنی را آغاز کره بودند، با پیشتازی زنان مواجه شدند که باعث ایجاد تداخل در این مسابقه شد. به همین دلیل، گروه زنان، چند دقیقه توسط دست اندرکاران تور متوقف شدند تا مردان بتوانند فاصله مطمئنی را طی کنند.

بر اساس گزارش یو اس ای تودی، دوشنبه 4 مارس 2019، هنگامی که سردسته دوچرخه سواران زن در حال هدایت آنها بود به او دستور داده شد مسابقه را متوقف کند چون مردان دوچرخه سوار در حال آمدن بودند.

نیکول هنسلمن، یکی از دوچرخه سوران، در خطر برخورد با ماشین محفاظتی مسابقات مردان بود که دقیقا 10 دقیقه قبل از اتمام مسابقات زنان می رسید. بنابراین هنسلمن که برای تیم بیگلاپرو بازی می کرد، مجبور به توقف به مدت دو دقیقه در کنار جاده شد.

این توقف به منظور از بین بردن تلاقی و ایجاد وقفه بین دو مسابقه توسط سازمان برگزاری مسابقات انجام شد