.
.
.

تصویری.. ویلای باشکوه علی پروین مصادره شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

ویلای علی پروین سرمربی سابق پرسپولیس تهران، به دلیل تعویق در پرداخت اقساط وام خود، مصادره شد.

به گزارش جام، علی پروین که نزد هواداران این تیم به سلطان معروف است، به دلیل عدم پرداخت اقساط خود به یک بانک خصوصی در قبال وامی که دریافت کرده بود، مجبور شد تا سند رهنی را اعطا کند.

این سند رهنی متعلق به ویلایی با شکوه در منطقه لواسان بود تا بدین ترتیب این بانک خصوصی، ویلای پروین را مصادره کند.

گفته می‌شود که این بانک خصوصی سال‌ها قبل وامی کلانی را به این پروین اعطا کرد که اقساط آن توسط علی پروین پرداخت نشد. تا کنون موضعی از علی پروین درباره این رویداد، منتشر نشده است.

ویلای مصادره شده علی پروین در منطقه لواسان
ویلای مصادره شده علی پروین در منطقه لواسان