.
.
.

ماریا شاراپووا تنیس باز زیبای روسیه به خبرنگار: زن داری؟

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

ماریا شاراپووا تنیس‌باز مشهور روس در یک کنفرانس خبری در رم ایتالیا به خبرنگاری که درباره آینده رابطه وی با دوست پسرش پرسید، گفت:« تو همسر داری؟.

به گزارش سایت ورزشی «Russia today» پاسخ شارراپووا باعث خنده دیگر خبرنگاران شد، چرا که به عقیده برخی، نشان داد که تنیس باز زیباروی روسیه از دوست پسرش کاملا جدا شده است.

خبرنگار در این کنفرانس خبری از شاراپووا پرسید:« آیا بدون دوست پسرش، احساس خوشبختی می کند؟ تنیس باز روسیه با لبخند گفت:« No comment» سپس ادامه داد: ظاهرا این برای شما خبر خوبی است. سپس افزود: ازدواج کردی؟

وی که پس از محرومیتش به اتهام مصرف داروهای نیروزا در هیچ مسابقه رسمی شرکت نکرده است در همین کنفرانش، گفت:« خوشحالم که بار دیگر به شهرهایی که در آنها رقابت های تنیس برگزار می شود، باز می گردم، خوشحالم از اینکه صبح در رم یا مادرید از خواب بیدار می شوم».