تثبیت نرخ بیکاری سعودی در سه ماهه اول 2024

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
3 دقيقه (Reading time)

اداره کل آمار سعودی، یکشنبه 30 ژوئن، اعلام کرد نرخ بیکاری شهروندان سعودی و خارجی مقیم در این کشور، در سه ماهه اول 2024 به 3.5 درصد تثبیت شده است. این نرخ در سه ماهه هارم 2023 برابر با 3.4 درصد بود. همچنین، نرخ بیکاری شهروندان سعودی در سه ماهه اول سال 2024 به 7.6 درصد کاهش یافته است که نسبت به نرخ 7.8 درصد در سه ماهه چهارم 2023 بهبود یافته است.

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری زنان سعودی در سه ماهه اول 2024 افزایش جزئی داشته و به 14.2 درصد رسیده است. این نرخ در سه ماهه قبل 13.9 درصد بود. همچنین، نرخ بیکاری مردان سعودی در سه ماهه اول 2024 به 4.2 درصد کاهش یافته است، در حالی که این نرخ در سه ماهه قبل 4.6 درصد بود.

نیروی کار

شاخص‌های نیروهای کار در سه ماهه اول 2024، نشان‌دهنده افزایش نرخ مشارکت نیروی کار سعودی‌ها بوده که به 51.4 درصد رسیده است، در حالی که این نرخ در سه ماهه قبل 50.4 درصد بود. همچنین، نرخ مشارکت در نیروی کار (سعودی‌ها و غیرسعودی‌ها) به 66.0 درصد کاهش یافته است، در حالی که این نرخ در سه ماهه چهارم سال 2023 برابر با 67.0 درصد بود.

نتایج گزارش بازار کار در سه ماهه اول 2024 نشان می‌دهد که نرخ مشارکت زنان سعودی در نیروی کار افزایش یافته و به 35.8 درصد رسیده است، در حالی که این نرخ در سه ماهه قبل 35.0 درصد بود. همچنین، نرخ مشارکت مردان سعودی در نیروی کار در سه ماهه اول 2024 افزایش یافته و به 66.4 درصد رسیده است، این نرخ در سه ماهه قبل 65.4 درصد بود.

آمارهای اجتماعی

اداره کل آمار سعودی اعلام کرد گزارش بازار کار در سه ماهه اول 2024، تغییرات در بازار کار را پس از بازنگری نتایج سه ماهه چهارم 2023 با استفاده از داده‌های سرشماری سال 2022 نشان می‌دهد. این نتایج بر اساس یک نظرسنجی خانوار که در دسته «آمارهای اجتماعی» قرار می‌گیرد، تهیه می‌شود. در این نظرسنجی، اطلاعات از نمونه‌ای از ساکنان مناطق مختلف اداری کشور جمع‌آوری می‌شود و فرم الکترونیکی شامل تعدادی سوال تکمیل می‌گردد. از این طریق، برآوردها و شاخص‌های مربوط به نیروی کار برای جمعیت بالای 15 سال که در سعودی زندگی می‌کنند، ارائه می‌شود. در این روش، برآورد جمعیت «نیروی کار و خارج از آن» و محاسبه شاخص‌های مهم بازار کار مانند نرخ بیکاری و نرخ مشارکت نیروی کار انجام می‌شود

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید