امیر کویت انحلال پارلمان و تعلیق برخی از اصل‌های قانون اساسی را اعلام کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
2 دقيقه (Reading time)

پس از آنکه شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت، جمعه بیست ویکم اردیبهشت، انحلال پارلمان و تعلیق برخی از اصل‌های قانون اساسی این کشور را برای مدت حداکثر چهار سال اعلام کرد، محمد الفائلی، کارشناس قانون اساسی، جزئیات اصل‌های قانونی تعلیق شده را تشریح کرد.

الفائلی تاکید کرد که قانون اساسی کویت همچنان در تمام موارد مربوط به حقوق فردی و نیز مقررات مربوط به قوای مجریه و قضایی اجرا می‌شود. او خاطرنشان کرد که این تعلیق محدود به وظایف قانونی پارلمان و فرایندهای نظارتی است.

کدام یک از اصل‌های قانون اساسی تعلیق شد؟

یکی از اصل‌های قانونی تعلیق شده اصل 51 قانون اساسی کویت است. این اصل تصريح می‌كند مسئولیت قوه مقننه برعهده امير و پارلمان این کشور است.
اصل 56 و 71 قانون اساسی نیز معلق شد. بر اساس اصل 71، مراسم تعیین وزرای انتخاب‌شده، باید ظرف 16 روز پس از تاریخ صدور حکم، در پارلمان برگزار شود.
امیر کویت همچنین اصل 79 را به صورت موقت معلق کرد. بر اساس این اصل، تصویب هر قانونی در این کشور منوط به تصویب در پارلمان و تایید امیر کویت است.

از دیگر مفاد قانونی تعلیق شده اصل 107 قانون اساسی است که به امیر کویت اجازه می‌دهد با ذکر دلیل پارلمان را منحل کند. بر اساس این قانون، امیر کویت نمی‌توانست برای دومین بار پارلمان را دوباره با همان دلایل منحل کند. این اصل معلق‌شده تصریح می‌کرد، در صورت اعلام انحلال پارلمان به‌دست امیر کویت، انتخابات جدید باید ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاریخ انحلال برگزار شود.

از دیگر بندهای تعلیق شده اصل 174 و 181 قانون اساسی است. بر اساس اصل 174، امیر کویت و یک سوم اعضای پارلمان حق اصلاح قانون اساسی را دارند. اصل 181 نیز تصریح می‌کند تا زمانی حکومت نظامی در کشور اجرا نشود، هیچ یک از اصل‌های قانون اساسی نمی‌تواند معلق شود.
شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح پیشتر با اشاره به «مشکلات و موانعی در کشور» اعلام کرده بود، تصمیم به انحلال پارلمان و تعلیق برخی از اصل‌های قانون اساسی را پس از آن گرفت که وضعیت در کویت «غیرقابل قبول» شده بود.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید