.
.
.

اتحادیه اروپا سند مشارکت راهبردی با شورای همکاری خلیج را تصویب کرد

افزایش همکاری در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، جوانان، توانمندسازی زنان، حقوق بشر و تسهیل ویزا اجزای اصلی این سند است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

شورای امور خارجه اتحادیه اروپا، با نظر به «تهدیدهای مشترک جهانی و منطقه‌ای»، سند مشارکت راهبردی این اتحادیه با «شورای همکاری خلیج»، که یک ماه پیش ارائه شده بود را روز دوشنبه تصویب کرد.

شورای اروپایی دوشنبه اعلام کرد هدف از تصویب این سند ایجاد یک مشارکت راهبردی با شش عضو شورای همکاری خلیج شامل سعودی، کویت، عمان، قطر، بحرین و امارات است.

به گفته این شورا، همکاری تقویت‌شده و عمیق میان اتحادیه اروپا و شرکای خلیجی یک اولویت اساسی برای اتحادیه اروپا و منافع مشترک این دو اتحادیه در قبال مجموعه‌ای از چالش‌های جهانی ومنطقه‌ای برای هر دو طرف است.

جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه و کمیسیون اروپا در 18 مه اسنادی را منتشر کرد که یک نقشه راه عملیاتی برای مشارکت راهبردی با شورای همکاری خلیج در طیف گسترده‌ای از زمینه‌های سیاست کلیدی ارائه می‌کرد.

این موارد شامل تغییرات اقلیمی و گذار سبز از انرژی فسیلی، امنیت انرژی، رسیدگی بنیادی به نیازهای بشر دوستانه و توسعه جهانی، وبرخورد قوی با چالش‌های امنیتی جهانی و منطقه‌ای است.

ارتباط رو در رو میان مردم محور مشارکت تقویت‌شده میان اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج است، و افزایش همکاری درزمینه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، جوانان، توانمندسازی زنان،حقوق بشر و تسهیل ویزا از اجزای اصلی این سند همکاری است.

با نظر به «شتاب فزاینده وقایع» طی سال‌های اخیر، شورای اروپایی بر نیاز به استحکام و تقویت هرچه بیشتر گفتگوهای سیاسی و همکاری اصولی میان اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج تاکید کرد.

در نتیجه‌گیری این سند راهبردی آمده است که اتحادیه اروپا از تمام ابزارهای خود از جمله پیمان سبز، استراتژی تعامل انرژی خارجی ودروازه جهانی به منظور تضمین اجرای کارآمد، موثر و سریع این سند مشارکت راهبردی جدید با شورای خلیج بهره خواهد گرفت.

بیشترین بازدید موضوعات مهم