.
.
.

بیش از 2هزار مدرسه در یمن به دلیل اقدامات حوثی‌ها از تعطیل شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

بیش از 2هزار مدرسه در یمن به دلیل استفاده شبه‌نظامیان حوثی از آنها به عنوان انبار اسلحه یا اسکان خانواده آوارگان جنگی، از کار باز مانده‌اند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت در گفتار هفتگی خود با اشاره به وضعیت آوارگی موجود در یمن، تاکید کرد که بیش از 2هزار مدرسه به دلیل درگیری‌های نظامی، دیگر قابل استفاده نیستند زیرا یا بشدت آسیب دیده و یا از سوی گروه‌های مسلح اشغال شده یا به عنوان سرپناه برای آوارگان جنگی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

به گزارش تارنمای خبری داخلی «نیوزیمن»، گزارش‌های معتبر سازمان‌های داخلی و دولتی حاکی از این است که شبه‌نظامیان حوثی همچنان شماری از مدارس را در اشغال خود داشته و تعدادی دیگر از مدارس را به عنوان زاغه سلاح و مهمات مورد استفاده قرار داده‌اند.

در همین راستا، یگان اجرایی مدیریت اردوگاه‌های آوارگان، نزدیک به 200 خانواده تازه وارد نیز به از بیم گلوله‌باران اردوگاه‌های آوارگان، به فرمانداری رغوان درشمال غربی استان مارب پناه برده‌اند.

در گزارش این یگان آمده است که فرمانداری رغوان اخیرا شاهد موج تازه‌ای از آوارگان به سمت مرکز استان و فرمانداری‌های الوادی و صرواح بود که با هدف قرار گرفتن اردوگاه‌های آوارگان از سوی شبه‌نظامیان حوثی همزمان گردید.

196 خانواده مشمل بر 1372 نفر از مناطق سکونت خود به سوی دیگر مناطق آواره شدند که 96 خانواده به منطقه الغر در فرمانداری رغوان رفته و 61 خانواده نیز به فرمانداری الوادی و بقیه راهی دیگر مناطق شدند.