پادشاه سعودی فرمان تشکیل مجدد «هیات علمای عظام» و «مجلس شورا» را صادر کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size

به دستور ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی، روز یکشنبه 18 اکتبر 2020 هیات علمای عظام این کشور به ریاست شیخ عبدالعزیز بن عبدلله آل الشیخ دوباره تشکیل شد. شیخ خالد بن عبدالله اللحیدان هم با رتبه وزیر به ریاست دادگاه عالی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری واس، خبرگزاری رسمی سعودی مجلس شورای این کشور هم به ریاست عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تشکیل و حنان بنت عبد الرحيم الاحمدی به عنوان معاون رئیس مجلس شورا و دکتر مشعل بن فهم بن محمد السلمی با رتبه وزیر جانشین رئیس مجلس شورای سعودی تعیین شدند.

Advertisement

به دستور پادشاه سعودی شيخ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب با رتبه وزیر به عنوان مشاور دیوان ملکی منصوب شد.

در متن فرمان ملک سلمان آمده که با توجه به مصلحت جامعه هیات علمای عظام با عضویت اعضای ذیل مجددا تشکیل و مفتی ارشد سعودی عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ به ریاست آن منصوب می‌شود و این دستور ملوکانه جهت اجرایی شدن به نهادهای مرتبط و ذی‌ربط ابلاغ شود.

سایر اعضای این هیات به شرح ذیل معرفی می‌شوند:

شیخ صالح بن محمد بن صالح اللحيدان.
شیخ دکتر صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.
شیخ دکتر عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
شیخ دکتر عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي.
شیخ عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع.
شیخ دکتر صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد.
شیخ دکتر محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.
شیخ دکتر عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق.
شیخ دکتر سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري.
شیخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية.
شیخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب.
شیخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ.
شیخ دکتر يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد.
شیخ دکتر يعقوب بن عبدالوهاب بن يوسف الباحسين.
شیخ دکتر محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد.
شیخ دکتر جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.
شیخ دکتر عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان.
شیخ دکتر غالب بن محمد بن أبوالقاسم حامظي.
شیخ دکتر سامي بن محمد بن عبدالله الصقير.
شیخ دکتر بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليلة.

بر اساس گزارش واس «خادم الحرمین الشریفین در دستور ملوکانه دیگری شیخ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب را با رتبه وزیر به عنوان مشاور دیوان ملکی سعودی و شیخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان را با رتبه وزیر به عنوان رئیس دادگاه عالی این کشور منصوب کرد».

این گزارش می‌افزاید «بر همین اساس و در فرمان ملوکانه دیگری شیخ دکتر عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ به عنوان رئیس مجلس شورا، دکتر مشعل بن فهم بن محمد السلمي با رتبه وزیر به عنوان جانشین او و خانم دکتر حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الاحمدی به عنوان معاون رئیس مجلس شورا انتخاب شدند».

اعضای مجلس شورای پادشاهی عربی سعودی هم برای یک دوره چهار ساله به شرح ذیل معرفی شدند:

1ـ دکتر مشعل بن فهم بن محمد السلمي
2ـ دکتر حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي
3ـ دکتر إبراهيم بن محمد بن عبدالله القناص.
4ـ إبراهيم بن محمد بن عبدالله المفلح.
5ـ مهندس إبراهيم بن محمد بن هادي تركي آل دغرير.
6ـ دکتر إبراهيم بن محمود بن يسن النحاس.
7ـ أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى.
8ـ أحمد بن علي بن سليم المحمادي.
9ـ دکتر أسامة بن حسن بن إبراهيم عارف.
10ـ أسامة بن عبدالعزيز بن سعد الربيعة.
11ـ أسامة بن ياسين بن أحمد الخياري.
12ـ دکتر أسماء بنت سليمان بن عبدالله المويشير.
13ـ شاهزاده دکتر الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود.
14ـ دکتر آمال بنت يحي بن عمر الشيخ.
15ـ دکتر أمل بنت سلامة بن سليمان الشامان.
16ـ دکتر أميرة بنت أحمد بن سالم البلوي.
17ـ دکتر أميرة بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفري.
18ـ دکتر إياس بن سمير بن إبراهيم الهاجري.
19ـ دکتر إيمان بنت سعد بن محسن الزهراني.
20ـ دکتر إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين.
21ـ دکتر أيمن بن صالح بن محمد طاهر فاضل.
22ـ دکتر أيوب بن منصور بن علي الجربوع.
23ـ بندر بن محمد بن سلطان عسيري.
24ـ سرلشکر ستاد تركي بن حمود بن خلاف العنزي.
25ـ دکتر تركي بن صالح بن عبدالله العواد.
26ـ دکتر تركي بن مشهور بن عويجان العنزي.
27ـ دکتر حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي.
28ـ دکتر حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم.
29ـ دکتر حسين بن ناصر بن عبدالله هزاع الشريف.
30ـ حنان بنت عبدالله بن محمد السماري.
31ـ دکتر خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن.
32ـ خالد بن محمد بن سعد البواردي.
33ـ دکتر خالد بن محمد بن علي السيف.
34ـ دکتر خالد بن محمود بن عمر زبير.
35ـ دکتر خيران بن دباش بن أحمد رجب.
36ـ رائد بن عبدالله بن صالح التميمي.
37ـ رائدة بنت عبدالله بن راشد أبونيان.
38ـ دکتر رزق بن مقبول بن حمدان الريس.
39ـ دکتر ريمة بنت صالح بن أحمد اليحيا.
40ـ زاهر بن محمد بن عبدالله الشهري.
41ـ دکتر زينب بنت مثنى بن عبده أبوطالب.
42ـ سرلشکر سامي بن زيد بن إبراهيم الحازمي.
43ـ دکتر سامية بنت عبدالله بن غائب نظر بخاري.
44ـ سعد بن صالح بن إبراهيم السبتي.
45ـ سعد بن صليب بن مطلق العتيبي.
46ـ دکتر سعد بن عبدالرحمن بن محمد العمري.
47ـ دکتر سعود بن ليلي بن رجاء الرويلي.
80ـ عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين.
81ـ عطا بن حمود بن عطا السبيتي.
82ـ دکتر عطية بن محمد بن عتيق العطوي.
83ـ عقلاء بن علي التركي العقلاء.
84ـ دکتر علي بن إبراهيم بن علي حامد الغبان.
85ـ دکتر علي بن أحمد بن شويل القرني.
86ـ دکتر علي بن سعد بن علي العلي.
87ـ مهندس علي بن عايض بن ظافر القرني.
88ـ سرلشکر علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ.
89ـ دکتر علي بن محمد بن سعيد الشهراني.
90ـ سرلشکر خلبان علي بن محمد بن يحي العسيري.
91ـ دکتر عيسى بن رفاعي بن بداح العتيبي.
92ـ عيسى بن محمد بن عبدالعزيز العيسى.
93ـ دکتر غازي بن فيصل بن سعيد محمد بن زقر.
94ـ دکتر فارس بن عبدالله بن شافي العصيمي.
95ـ دکتر فايز بن عبدالله بن علي الشهري.
96ـ فضل بن سعد بن محمد بوحسون البوعينين.
97ـ شاهزاده فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود.
98ـ دکتر فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفي.
99ـ دکتر فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطياش.
100ـ فيحان بن عبدالعزيز بن قنيفذ بن لبدة.
101ـ دکتر فيصل بن حمود بن بجاد العماج.
102ـ دکتر فيصل بن علي بن عبده شيخ طميحي.
103ـ دکتر فيصل بن منصور بن علي آل فاضل.
104ـ كوثر بنت موسى بن عايش الأربش.
105ـ دکتر لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان.
106ـ دکتر لطيفة بنت محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم.
107ـ مبارك بن خلف بن مبارك الدوسري.
108ـ دکتر متعب بن عايد بن طلع المطيري.
109ـ سرلشکر ستاد محمد بن إبراهيم بن محمد العجاجي.
110ـ دکتر محمد بن حسين بن محمد عشري.
111ـ محمد بن حمود بن رميح المزيد.
112ـ محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضي.
113ـ محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي.
114ـ دکتر محمد بن سعد بن علي آل زومة.
115ـ دکتر محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء.
116ـ محمد بن عبدالكريم بن عبدالله الجنيدل.
117ـ دکتر محمد بن عبدالله بن محمد آل عباس.
118ـ مهندس محمد بن مدني بن حمزة العلي.
119ـ سرلشکر مساعد بن سالم بن دغيم الخالدي.
120ـ دکتر مستورة بنت عبيد بن لافي الشمري.
121ـ دکتر مصلح بن معيض بن حمدان الحارثي.
122ـ مطشر بن طراد بن راكان المرشد.
123ـ مهندس مفرح بن محمد بن صالح الزهراني.
124ـ منى بنت عابد بن محمد علي خزندار.
125ـ دکتر منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط.
126ـ دکتر منى بنت عبدالمحسن بن عبدالرحمن الفضلي.
127ـ سرلشکر منصور بن سلطان بن عبدالله التركي.
128ـ منصور بن عبدالعزيز بن راشد البصيلي.
129ـ دکتر منصور بن عطية بن محمد المزروعي.
130ـ دکتر مها بنت عبدالله بن عبدالعزيز السنان.
131ـ دکتر ناصح بن ناصح بن حدري البقمي.
132ـ دکتر ناصر بن علي بن عبدالله الموسى.
133ـ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر.
134ـ دکتر ناصر بن منصور بن محمد طيران.
135ـ نايف بن رشيد بن عبدالعزيز الوطبان.
136ـ مهندس نبيه بن عبدالمحسن بن منصور البراهيم.
137ـ دکتر نجوى بنت عبدالكريم بن عبدالله الغامدي.
138ـ دکتر هادي بن علي بن محمد اليامي.
139ـ دکتر هاني بن يوسف بن إبراهيم خاشقجي.
140ـ دکتر هتان بن عبدالكريم بن علي تمراز.
141ـ هدى بنت عبدالرحمن بن صالح الحليسي.
142ـ هزاع بن بكر بن ملوح القحطاني.
143ـ دکتر هشام بن كمال بن محمد الفارس.
144ـ دکتر هيفاء بنت حمود بن صالح الشمري.
145ـ دکتر وائل بن محمد بن عمر الإدريسي.
146ـ دکتر واصل بن داود بن سلمان المذن.
147ـ دکتر وليد بن محمد بن كامل زاهد.
148ـ دکتر ياسر بن عبدالرحمن بن محمود حافظ.
149ـ يزيد بن محمد بن عبدالله التويجري.
150ـ دکتر يوسف بن طراد بن يوسف السعدون.

بیشترین بازدید موضوعات مهم