.
.
.

زنان سعودی برای دریافت گذرنامه و سفر نیازی به سرپرست ندارند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

به نوشته روزنامه سعودی «عکاظ» بر اساس تصمیمات جدیدی که در پادشاهی عربی سعودی اتخاذ شده به زنان بالای 21 سال اجازه داده می‌شود كه ضمن دریافت گذرنامه و تمدید آن بدون نیاز به اجازه سرپرست مرد، آزادانه مسافرت کنند.

العربیه در گزارشی در این باره نوشت مقررات متعلق به مدارک سفر که بر اساس مقررات قبلی صادر شده طبق فرمان سلطنتی پادشاهی عربی سعودی (م/24) مورخ 28/5/1421 اصلاح شد، اصلاحات و بازنگری برخی از مواد با توجه به موارد زیر صورت گرفت:

* متن مقررات جدیدی که بر اساس فرمان سلطنتی مورخ 27/11/1440 صادر شده دربرگیرنده بازنگری در ماده دوم مقررات سابق مدارک سفر است.

مقررات سال 1421 تصریح می‌کند: «گذرنامه به درخواست کننده‌ای سعودی داده می‌شود و وزیر کشور در صورت لزوم، می‌تواند گذرنامه یا برگ عبور را بطور موقت برای هر شخصی که تابعیت پادشاهی عربی سعودی نداشته باشد، صادر کند تا از آن در سفر خود به خارج از پادشاهی سعودی استفاده کند و به آنجا بازگردد و لایحه اجرایی چگونگی صدور و یا الغای آنها و افزدون زن و فرزندان را به هر کدام از آنها مشخص می‌کند.»

اما ماده 2 این اصلاحیه مورخ سال 1440، می‌گوید:

1. گذرنامه به متقاضیان دارنده تابعیت پادشاهی عربی سعودی، طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی اعطا می‌شود.
2. وزیر کشور می‌تواند در صورت لزوم، برای هر شخصی که تابعیت سعودی را ندارد به‌طور موقت گذرنامه یا برگ عبور صادر کند تا از آن در سفر خود به خارج از پادشاهی استفاده کرده و به آنجا برگردد، آیین‌نامه اجرایی شرایط صدور این مدرک و الغای آنها را مشخص می‌کند.

ماده سوم لغو شده کدام است؟

همچنین در تصمیمات اخیر ماده 3 مقررات مدارک سفر قبلی لغو شده است که بیان می‌کند: «گذرنامه ممکن است شامل همسر شوهر سعودی، دختران مجرد و فرزندان زیر سن، مطابق با آیین نامه اجرایی باشد.»

بر اساس ماده 4 برای دریافت گذرنامه نیازی به ولی یا سرپرست نیست

همچنین ماده 4 مقررات قبلی مورد بازنگری قرار گرفت كه در آن آمده است: «گذرنامه مستقل باید مطابق با مقررات آیین‌نامه اجرایی برای كسانی كه مشمول حكم ولی، وصایت یا سرپرستی شوهر هستند صادر شود.»

ماده 4 در مقررات مدارک سفر جدید به شرح زیر است: "اعطای گذرنامه و خروجی به کسانی که تحت حضانت هستند و افراد صغیری که ولی آنها درگذشته مطابق آیین‌نامه اجرایی صورت می‌گیرد.»