.
.
.

آغاز تظاهرات الجزایری‌ها در ششمین جمعه علیه ریاست جمهوری بوتفلیقه

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

الجزایر امروز 29 مارس خود را برای آغاز ششمین جمعه از تظاهرات مردمی علیه فرمانروایی عبدالعزیز بوتفلیقه، رییس جمهوری این کشور، در حالی آماده میکند که با اعلام پیشنهاد ارتش جهت فعال سازی ماده 102 قانون اساسی برای خالی اعلام کردن پست ریاست جمهوری، آرامشی نسبی این کشور را فرا گرفته است.

از سویی رادیو الجزایر پنجشنبه اعلام کرد که شورای قانون اساسی تاکنون هیچگونه جلساتی برای پرداختن به سرنوشت عبدالعزیز بوتفلیقه، رییس جمهوری این کشور منعقد نکرده است.

پیشنهاد سپهبد احمد قاید صالح، رییس ستاد ارتش الجزایر مبنی بر اعلام «خالی بودن پست ریاست جمهوری» طبق ماده 102 قانون اساسی با حمایت حزب جبهه آزادیبخش ملی حاکم، اتحادیه اصلی کارگران و تجمع امید الجزایر، یکی از احزاب تحت ائتلاف ریاست، همراه شد.

بنا بر بیانیه صادره از تجمع امید الجزایر اجرایی کردن ماده 102 از قانون اساسی الجزایر می تواند فضایی برای رسیدن به راه حل ایجاد کند مشروط به اینکه این ماده قبل از اجرایی شدن با توافق میان موسسات مختلف حکومت، طبقه سیاسی و جنبش مردمی همراه و منجر به تشکیل دولت وفاق شود.

اتخاذ هر تصمیمی از سوی شورای قانون اساسی درباره سرنوشت بوتفلیقه باید به تصویب اکثریت دو سوم آرای نمایندگان شوراهای پارلمانی الجزایر برسد.

بنا بر قانون اساسی، عبدالقادر بن صالح، رییس شورای امت الجزایر، ریاست جمهوری موقت این کشور پس از کنار رفتن بوتفلیقه را برای مدتی که کمتر از 45 روز نباشد، به عهده خواهد گرفت.