.
.
.

یمن: کنفرانس صلح آلمان تعرضی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

دولت یمن مخالفت خود را با نتایج کنفرانس روز چهارشنبه 16 ژانویه برگزار شده توسط وزارت امور خارجه آلمان در برلین با نام «گفت‌وگوی استراتژیک بلندپایه درباره روند صلح و دورنمای ثبات در یمن» اعلام کرد.

در بیانیه وزارت امور خارجه یمن آمده است: «این جلسه بدون هماهنگی و مشورت با دولت یمن که از سوی جامعه جهانی بر پایه میثاق‌نامه سازمان ملل متحد به عنوان نماینده قانونی جمهوری یمن برگزار شد».

این بیانیه افزوده است: «تلاش برای تدوین طرح‌هایی برای سازمان ملل خارج از نهادها و قوانین سازمان ملل، با ایجاد راهکارهایی برای آن‌چه ثبات و جمع آوری امکانات از کشورها به سود وضع راهکارهایی به دور از توافق با دولت یمن مرتبط است. این وضعیت تعرض صریحی است که نمی‌توان در برابر آن سکوت است به ویژه در زمانی که جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد باید از تلاش‌های دولت یمن حمایت کرده و با آن برای آفزایش توان و انجام وظایفش برای خدمت به همه مردم یمن پشتیبانی کند».

دولت یمن تاکید کرد: «باید با هر گونه نا دیده گرفت راهکار فعالیت منظم سازمان ملل متحد به ویژه از یک سوی یک کشور دوست عضو سازمان ملل، مقابله شود».

دولت یمن همچنین بر ضرورت احترام به مالکیت و رهبری ملی کشورها برپایه ارزش‌های سازمان ملل متحد و همه توافق‌ها و چارچوب‌های تنظیم کننده‌ای که با دولت یمن به امضا رسید به ویژه در تنظیم کار و حضور سازمان مختلف بین‌المللی در یمن تاکید کرد.