.
.
.

الفالح: بحران سعودی با کانادا تاثيری بر روابط آرامکو با «اوتاوا» نخواهد گذاشت

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

عبدالعزیز الفالح وزیر انرژی، صنعت و معادن سعودی، شامگاه چهارشنبه 8 اوت تاکید کرد سیاست‎های نفتی دولت پادشاهی عربی سعودی بر این پایه استوار است که صادرات نفط خام این کشور به کشورهای جهان، به هر دلیلی نباید تحت تأثیر مناقشات سیاسی قرار گیرد.

وی ضمن تاکید بر ثابت بودن و تغییرناپذیری سیاست‌های نفتی دولت سعودی گفت، این سیاست‎ها تحت تأثیر هر شرایطی قابل تغییر نیست.

وی در ادامه توضح داد که بحران کنونی بین سعودی و کانادا به هیچگونه تاثیری منفی بر روابط میان شرکت آرامکو و مشتریان فراورده‌های آن در کانادا نخواهد داشت.

الفالح همچنین با تاکید بر عزم کشورش در ادامه سرمايه‌گذاری‌ها در بخش تولید انرژی گفت قدرت تولید نفت سعودی به عنوان اهرمی حیاتی شناخته شده است که اقتصاد جهان را در برابر نوسانات زیانباری است که به طور یکسان به تولید کنندگان و مصرف کنندگان زیان می رساند، محافظت می کند.