.
.
.

صلیب سرخ: هزاران یمنی از نارسایی کلیه رنج می‌برند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

سازمان صلیب سرخ سه شنبه 6 فوریه هشدار داد که هزاران تن از مردم یمن از بیماری نارسایی کلیه رنج می برند که در صورت عدم فراهم سازی مرکزهای دیالیز در کشور جنگ زده یمن، این افراد با خطر مرگ مواجه خواهند شد.

سه سال جنگ آثار ویرانگری بر بخش بهداشت و درمان در کشوری گذاشته که هم اکنون وبا در آن به طور وسیعی شیوع پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه سازمان صلیب سرخ با انتشار بیانیه ای در صنعا و ژنو گفت که از سال 2015 تاکنون سالانه یک چهارم از افرادی که برای انجام دیالیز به مراکز درمانی مراجعه کرده اند فوت شدند.

در این بیانیه با تاکید بر ضرورت فراهم کردن بیشتر دستگاه های دیالیز برای معالجه بیماران نیز بر لزوم پرداخت حقوق کارکنان شاغل در این بخش تاکید شده است تا تعداد بیماران فوت شده از بین افراد دیالیزی کاهش یابد. هم اکنون بیش از 4400 بیمار در یمن از نارسایی کلیه رنج می برند.

رئیس سازمان صلیب سرخ در یمن، در بیانۀ خود آورده است که حال و وضع بیماران دیالیزی در این کشور جنگ زده نشانگر این است که سیستم خدمات بهداشت و درمان در اثر جنگ تا چه حد ویران گشته و بر زندگی افرادی که نیاز به درمان طولانی مدت دارند تاثیر منفی گذاشته است.

قبل از آغاز جنگ 32 مرکز دیالیز در یمن فعال بودند 4 مرکز از این مراکز از فعالیت باز مانده و تعطیل شدند و 28 مرکز دیالیز باقی مانده دارای مشکلاتی از قبیل نبود دستگاهها و تجهیزات مناسب و مشکلات فنی هستند و حقوق کارکنان فعال در این بخش نیز برای مدتها پرداخت نشده است.