فوری

پخش زنده
 • صفحه اصلى
 • ايران
 • پادشاهی عربی سعودی چقدر جمعیت دارد؟

  منبع: دبی-العربیه.نت

  نتایج اولیه اداره آمار عمومی پادشاهی عربی سعودی نشان می‌دهد جمعیت این کشور در نیمه اول سال 2017 به 32.6 میلیون نفر رسید و در مقایسه با آخر سال 2016 حدود 870 هزار نفر افزایش یافت.

  براساس آمار جمعیتی سال 2017 میلادی جمعیت پادشاهی عربی سعودی 32 میلیون و 552 هزار و 336 نفر است. در سال 2016 جمعیت این کشور 31 میلیون و 742 هزار و 308 نفر بود. این موضوع رشد سالیانه 2.52 درصدی جمعیت سعودی را نشان می‌دهد.

  54.48 درصد جمعیت سعودی را مردان و 42.52 درصد جمعیت این کشور را زنان تشکیل می‌دهند. این نسبت در مقایسه با سال 2016 تغییر چندانی نکرده است. در سال 2016 مردان 57.44 درصد و زنان 42.56 درصد جمعیت این کشور بوده‌اند.

  در سال 2017 میلادی 62.69 درصد جمعیت سعودی معادل 20 میلیون و 408 هزار و 362 نفر را سعودی‌ها و 37 درصد جمعیت معادل 12 میلیون و 200 هزار نفر را غیر سعودی‌ها تشکیل می‌دهند. در سال پیش از آن تعداد سعودی‌ها 20 میلیون و 64 هزار و 970 نفر بود و این نشان از افزاش 343 هزار و 392 نفری آنها دارد.

  در میان سعودی‌ها نسبت زنان و مردان تقریبا برابر است. 50.94 درصد سعودی‌های پادشاهی عربی سعودی را مردان و 49.06 درصد را زنان تشکیل می‌دهند. در سال 2016 نسبت زنان و مردان سعودی، 50.96 درصد مردان و 49.04 درصد زن بود.

  تبلیغات

  برگزیده های کاربران