.
.
.

رئيس جمهور سابق تونس نسبت به خطر فروپاشی نظام حاکم بر کشورش هشدار داد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

منصف المرزوقی، رئيس جمهور سابق تونس نسبت به خطر فروپاشی نظام حاکم بر این کشور هشدار داد.

المرزوقی روز شنبه 13 ژانویه 2018 در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه یک نشست حزبی او تحت عنوان " جنبش إرادۀ تونس" در استان نابل گفت:" آنچه برای من در مرحله کنونی اهمیت دارد این است که کشور از آرامش و پایداری سیاسی برخوردار باشد و هر یک از جناحها وطرفهای سیاسی درگیر به دور از هر گونه خشونت، آتش وفتنه به قواعد بازی دمکراسی إحترام بگذارند.

وی افزود که نظام حاکم بر کشورش در حال فروپاشی است زیرا که بر یک پایۀ استوار وتوافق‌های اصولی بنیانگذاری نشده و تنها بر مبنای تعاملات سیاسی بنا شده است.

یوسف الشاهد از ماه اوت سال گذشته دولت وحدت ملی را با حمایت تعدادی از احزاب وتشکل‌ها از جمله جنبش ندای تونس و جنبش اسلامگرای النهضه را تشکیل داد.

المرزوقی با اشاره به اینکه توافق موجود بین جنبش های نداء تونس و النهضه شهروندان تونسی را بدون هیچگونه دیدگاهی رها می کند، گفت: من از همین جا به مردم تونس إعلام می دارم که در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال 2019 تغییرات در نظام نظام دمکراتیت به تعداد شهروندان خواهد بود"

همچنین المرزوقی اضافه کرد که الآن موقع آن است که قدرت به طور مسالمت آمیز دست به دست وجابجا شود همانطور که من در سال 2014 قدرت را واگذار کردم. این نظام حاکم باید به فکر این باشد که چگونه می توان قدرت را در کشور جابجا کرد.

وی افزود که " قدرت موروثی نیست وهمانا ملت خود صاحب قدرت می باشد وهر که را إراده کند قدرت را به او منتقل خواهد کرد تا آرمانهای ملت را محقق سازد.

المرزوقی نسبت به بازگشت استبداد به عرصه سیاسی کشورش هشدار داد و بر حق ملت تونس در دفاع از خود و نافرمانی مدنی تآکید کرد.

از دوشنبه هفته گذشته تا کنون تونس شاهد اعتراضات گسترده ای بر علیه گرانی، خشونت بوده که به خشونت کشیده شد و عده ای نسبت به غارت اموال دولتی در اماکن مختلف اقدام نمودند.

افزایش قیمتها در تونس در آغاز سال میلادی جدید در راستای إجرای برخی مفاد بودجه سال 2018 که بسیاری را نگران کرده است تا جایی که این افزایش قیمتها بسیاری از بخشها را در بر گرفت وشامل قیمت انواع سوخت وشارژ تلفن های همراه ونیز تعرفه های انترنتی وانواع عطر ومواد آرایشی شد. دولت تونس این اقدامات را برای کاهش ناتوانی بودجه که بالغ بر 6 درصدد تولید ناخالص ملی در سال 2017 است را مهم توصیف کرد.

یوسف الشاهد رئیس دولت تونس در اظهارات قبلی خود شبکه‌های فساد والجبهه الشعبیه را تحریک کننده به اعمال خشونت وتخریب متهم کرد چیزی که جبهه آن را رد کرده وخواستار تحقیق در این شد.