.
.
.

رئیس پارلمان ایران عدم توانایی مسئولان در اداره کشور خبر داده است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

علی لاریجانی، رئیس پارلمان ایران گفته است که از رونق در اقتصاد ایران خبری نیست و بودجۀ دولت کفاف ادارۀ کشور را نمی دهد چه برسد به آنکه بتواند در اقتصاد بی رونق ایران تحرکی ایجاد کند.

رئیس پارلمان ایران می گوید که کل منابع و درآمدهای کشور از طریق نفت و مالیات و روش های دیگر به زور به 300 میلیارد تومان یعنی معادل 70 میلیارد دلار می رسد و بودجۀ جاری کشور را با همین پول باید تأمین کرد.

به گزارش خبرگزاری "ایسنا" لاریجانی به طور تلویحی نسبت به مشکل تامین بوجه عمرانی کشور ایران، اعتراف کرد.

لاریجانی گفته است در صندوق توسعۀ ملی پولی نمانده است نمانده تا از طریق آن بتوان منابع عمرانی کشور را فراهم نمود.

رئیس پارلمان ایران گفته است دولت برای جبران کسری بودجه مجبور شده طبق اصل 44 قانون اساسی یعنی از طریق فروش شرکت‌های دولتی خود را تأمین کند. لاریجانی ىر عين حال تاکیده کرده که دیگر چیز زیادی برای فروختن نمانده و به همین دلیل دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به انتشار اوراق مشارکت کرده که این نیز موجب افزایش بدهی های دولت می شود.

لاریجانی افزوده است که ادارۀ کشور با این بودجۀ جاری امکانپذیر نیست.

وی همچنین افزود: بخش دولتی فربه شده در حالی که وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و آموزش عالی و نیروهای مسلح هزینه‌های سنگینی را به بودجۀ نحیف کشور تحمیل می کنند.

رئیس پارلمان ایران همچنین وضعیت صندوق‌های بارنشستگی را بهتر از دیگر بخش های اقتصاد کشور نمی داند و می افزاید که هم اکنون منابع صندوق بازنشستگی از محل بودجۀ جاری کشور تأمین می‌شود و این روند در درازمدت امکانپذیر نیست.

لاریجانی بار دیگر از مسئولان کشور می خواهد وضعیت اقتصادی کشور را با صراحت و شفافیت با مردم در میان بگذارند.

او گفته است ادامۀ وضعیت فعلی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور کمک نمی کند.