.
.
.

کشور‌های تحریم‌کننده دوحه 2 نهاد و 11 شخصیت را به لیست تروریسم اضافه کردند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

کشورهای چهارگانه عربی ضد تروریسم، روز پنجشنبه 23 نوامبر 2017 اعلام کردند که دو نهاد و 11 نفر به فهرست افراد تروریست مورد حمایت قطر اضافه کردند.

کشورهای عربی سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین در بیانیه ای اعلام کردند، با توجه به پایبندی این کشورها به ادامه مبارزه با تروریسم و با هدف خشکاندن منابع مالی، مبارزه با ایدئولوژی افراطی و ابزار انتشار آن، و به منظور همکاری مشترک این چهار کشور برای ریشه کن کردن تروریسم، دو نهاد و یازده نفر دیگر را به لیست تروریسم اضافه کرده‌اند. فهرست این نهادها و افراد که به لیست تروریستی اضافه شد به شرح دیل است:

نهادها:

شورای اسلام جهانی «مساع»

اتحاد جهانی علماء مسلمانان

شخصیت‌ها:

خالد ناظم دياب، سالم جابر عمر علی سلطان فتح الله جابر،ميسر علی ،موسى عبدالله الجبوری، محمد علی سعيد أتم، حسن علی محمد جمعه سلطان، محمد سليمان حيدر محمد الحيدر، محمد جمال أحمد حشمت عبدالحميد، السيد محمود عزت إبراهيم عيسى، يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، قدری محمد فهمی محمود الشيخ وعلاء علی علی محمد السماحی.

طبق بیانیه کشورهای چهارگانه تمام این شخصت در فعالیت و اقدامات تروریستی دست داشته‌اند.

بیانیه کشورهای چهارگانه افزود:« دو نهادی که به فهرست سازمانهای تروریستی اضافه شدند، با بهره‌گیری از گفتمان اسلامی، برای بکارگیری از آن به عنوان پوششی برای تسهیل فعالیت‌های مختلف تروریستی خود تلاش می‌کنند».

طبق بیانیه کشورهای عربی، افراد عضو این دو نهاد در قبال انجام عملیات‌های مختلف تروریستی، از سوی قطر حمایت‌ مالی می‌شوند. دوحه برای این جماعت تروریستی گذرنامه صادر می‌کند و آنها را مسئول برخی موسسات به ظاهر خیریه‌ای مشغول فعالیت می‌کند.

کشورهای عربی چهارگانه در پایان بر ادامه مبارزه با تروریسم با همه ابزارهای ممکن تاکید کردند.