.
.
.

نخست وزیر لبنان پس از استعفا: جانم در خطر است

سعد الحریر: هر جا پای ایران باز شود ویرانی و فتنه آنجا را فرا می‌گیرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

سعد الحریری نخست وزیر لبنان که امروز استعفای خود را اعلام کرد در یک سخنرانی که از رسانه‌های لبنانی به طور مستقیم پخش شد گفت، هر کچا پای ایران باز شد، ویرانی، فتنه انگیزی و خرابی آنجا را فرا می‌گیرد.

حریری گفت: «متاسفانه برخی‌ها در لبنان دست در دست ایران داده و این کشور را در شرایط بسیار بدی در منطقه و جهان قرار دادند».

الحریری با انتقاد شدید از حزب الله لبنان گفت:«اسلحه حزب الله نباید علیه لبنانی‌ها یا سوری‌ها بکار گرفته شود».

نخست وزیر لبنان که از سمت خود استعفا داد. الحریری از احتمال ترور شدن خود در این کشور ابراز نگرانی کرد.

سعد حریری گفت: فضای فعلی لبنان شبیه شرایط پیش از ترور پدرم شده است.

حریری رژیم ایران و نیروی زیر حمایت آن حزب‌الله را متهم کرد که اداره کشور را غیرممکن کرده‌اند.

نخست وزیر مستعفی لبنان افزود:«دست ایران از منطقه قطع خواهد شد و شر و فتنه‌ای تهران که منطقه را با آن درگیر کرده است روزی گریبانگیر خود ایران خواهد شد»

الحریری گفت:«لبنانی‌ نمی خواهند تحت قیمومیت هیچ کشور خارجی قرار بگیرند و در نهایت از این مرحله گذر خواهند کرد».

سعد الحریری گفت:«فضای لبنان مانند روزهایی است که در آن رفیق الحریری ترور شد».

الحریر گفت شواهدی در دست دارد که عده‌ای برای ترور او برنامه ریزی می کنند.