.
.
.

دولت کویت استعفا داد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

شیخ محمد عبدالله المبارک الصباح، رئیس شورای وزیران دولت کویت روز دوشنبه 30 اکتبر 2017 استعفای خود را به صباح الاحمد جابر الصباح، امیر این کشور تقدیم کرد.

امیر کویت نیز با قبول استعفای کابینه دولت، وزیرانی را برای اداره امور کشور تا انتخاب دولت جدید را تعیین کرد.

به دنبال استعفای کابینه دولت کویت، مرزوق الغانم روز دوشنبه اعلام کرد، تا تشکیل کابینه حکومت جدید در جلسات شرکت نخواهد کرد.

وی به خبرنگاران گفت دولت کویت استعفای خود را تقدیم امیر این کشور کرده و امیر کویت نیز استعفای آن را قبول کرد.

پارلمان کویت نقش بزرگی در قانونگذاری و نظارت بر دولت ایفا می‌کند اما تصمیم‌گیری نهایی در مورد مسایل مهم دولت با امیر این کشور است.

امیر کویت نیز با قبول استعفای دولت برخی از وزرای دولت مستعفی را مکلف کرد تا اداره امور کشور را تا تشکیل دولت آینده ادامه دهند.

قرار است هفته آینده پارلمان کویت در باره صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه جدید دولت رای اعتماد دهد.

به گفته مرزوق الغانم طبق چارچوب دستور کار پارلمان این کشور قرار است روز چهارشنبه آینده اعضای این پارلمان در باره صلاحیت مجدد شیخ محمد العبدالله المبارک رای گیری کنند.

محمد عبدالله المبارک، از سوی شعيب المويزری، وليد الطبطبائی، محمد المطير، عبدالله الرومی، حمدان العازمی، مبارک الحجرف، ثامر الظفيری، رياض العدسانی، دکتر جمعان الحربش وعمر الطبطبائی برای تشکیل دولت جدید پیشنهاد شده است.

پارلمان کویت همچنین قرار است روز سه شنبه و چهارشنبه به تشکیل جلسات عادی خود ادامه دهد تا در باره برخی امور از جمله دادن رای اعتماد به وزیر مشاور دولت در امور خارجه و نیز وزیر اطلاع رسانی که از سوی شیخ محمد عبدالله المبارک الصباح به طور موقت تعیین شده‌اند، رای گیری کند.

الغانم گفت، بعید به نظر می‌رسد که امیر کویت این بار پارلمان را منحل کند