.
.
.

ویدیو...زندان‌های مخوف داعش در شهر الرقه

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

شهر الرقه سوریه که از سال 2014، تا هفته گذشته تحت حکومت سیاه و ظلماتی داعش اداره می‌شد، اکنون آزاد شده است. شاید بدترین دوران تاریخ این شهر ایامی بود که با قوانین سخت و متحجرانه گروه تروریستی داعش سپری کرد. این گروه تنگ نظر و واپسگرا قوانین سختی و محدودیت های فراوانی را بر مردم این شهر حتی بر نوع لباس پوشیدن را بر آنها اعمال کرده بود.

علاوه بر این خیابان‌ها و میدان‌های اصلی این شهر به ویژه میدان معروف «النعیم» شاهد وحشیانه ترین اعمال داعش از اعدام‌ها دسته جمعی تا قطع اعضای دست و غیره توسط این گروه وحشی بود.این شهر اما با همه این تلخی تجربه‌های داعش روز دوشنبه توسط نیروهای سوریه دموکراتیک آزاد شد. اما شهری که پس از مشقت‌های فراوان نفس تازه‌ای کشیده است اکنون چیزی جز ویرانه‌ها، خرابی‌ها و خاطراتی بسیار تلخ از بی عدالتی و خشونت که علیه مردم اعمال شد، چیزی نمی بیند.

شاید استادیوم شهرداری الرقه بهترین شاهد برای رنج و مشقت مردم و ظلم و تباهی داعش باشد. داعش در زیر این استادیوم زندان‌های مخوفی را ایجاد کرده بود که به گفته کسانی که در شهر مانده‌اند هر کس وارد این زندان‌ها می‌شد دیگر خارج نمی‎‌شد. این زندان تاریک و تنگ برای کسانی بود که با اندیشه داعش مخالفت می‌کردند.