.
.
.

تصویری که احساسات کاربران زیادی را در شبکه‌های اجتماعی بر‌انگیخت

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

علی عبداللطیف یکی از عکاسان ماهر سعودی در روز عید قربان با گرفتن تصویری از سه دست با رنگ پوست متفاوت که زائران بر «حجر اسماعیل» گذاشته‌اند، گفت، ابتدا تلاش کردم که از زوایه‌ای از «حجر اسماعیل» عکس بگیرم که دستان بیشتری در تصویرم بیفتد.اما پس از اینکه این سه دست با رنگ‌های متفاوت به چشمم خورد، بیشتر جلب توجهم کرد، پیامی که در این تصویر هست این است که اگر چه ما در رنگ‌ پوست و شکل ظاهری با هم متفاوتم اما در وحدت دینی یکی هستیم».

من به دنبال آن بودم الگوی صلح، آرامش و انسجام در حج که همه نژادها، رنگ‌ها و ملل مختلف را در خود جمع می‌کند را برای بینندگان نشان دهم .می‌خواستم عظمت دین ما و بزرگی مراسم زیارت حج را از طریق تصویر بیان کنم.

عبداللطیف برای هیچ نظری برای توضیح پیامی که در تصویر خود داشته ننوشته است او می‌گوید:« من دوست داشتم عکس را بدون نظر منتشر کنم تا مردم به تخیل خود و نظرات خود آن را تفسیر و تحلیل کنند».