.
.
.

فراخوان رئیس جمهوری تونس برای برابری زنان و مردان در ارث

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

فراخوان الباجی القائد السبسی رئیس جمهوری تونس برای بحث بر سر تساوی ارث میان زن و مرد و دادن اجازه ازدواج به زن مسلمان تونسی با مردم غیر مسلمان، بحث و جدلی دینی در این کشور و منطقه به وجود آورده است، به ویژه این‌که دار الافتای تونس با این

فراخوان موافقت کرده؛ مساله‌ای که مخالفت الازهر مصر را در پی داشت.

به گزارش العربیه، در حالی که دار الافتای مصر، از فراخوان السبسی حمایت کرد؛ آن را «عاملی برای استحکام جایگاه زن و عمل به ارزش برابری میان زن و مرد در حقوق و وظایف برپایه آموزه‌های دین اسلام» دانست و تاکید کرد که با میثاق‌نامه‌های بین‌المللی که تونس آن را پذیرفته نیز هم راستا است، الازهر مصر این اقدام را محکوم کرده و آن را مخالف شریعت اسلامی دانست.

عباس شومان وکیل الازهر در این باره گفت: «تقسیم میراث در اسلام برپایه آیات، دلایل قطعی دارد و اجتهاد یا تغییر را حتی با تغییر زمان و مکان نمی‌پذیرد». او افزود: «فراخوان‌ها برای مساوات میان زنان و مردان در ارث با توجیه منصف بودن در حقوق زن، عین ظلم است زیرا زن بر خلاف گمان بسیاری از مردم، کمتر از زمان نیست بلکه گاهی سهمش از مردانی که در ارث شریکش هستند، بیشتر است».

درباره فراخوان السبسی برای لغو منشوری که زن مسلمان را از ازدواج با مرد غیر مسلمان منع می‌کند، شومان گفت: «این به سود زن نیست زیرا چنین ازدواجی محبت و ارامش را که از اهداف ازدواج است، از میان می‌برد».

این در حالی است که در تونس، نظرات موافق و مخالفی در این باره مطرح شده و دو موضوع یاد شده، به بحث جنجالی روز تبدیل شده است.