.
.
.

امارات: هدف فعالیت اخوان المسلمین در قطر تغییر رژیم‌ها است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات طی یک سلسله توئیت فعالیت‌های رهبران و هواداران گروه اخوان المسلمین در چندین کشور را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد که به منظور دفاع از قطر صورت می‌گیرد در حالی که شهروندان قطری اظهار نظری در این باره نمی‌کنند. وی این رفتار را دال بر آن دانست که انگیزه اخوان المسلمین نگرانی آنها نسبت به منافعی است که با حمایت مالی قطر مرتبط است، اما شهروندان قطری منفعتی در بریدن از محیط خلیجی خود نمی‌بینند.

قرقاش تاکید کرد: "کسی که پیگیر بحران کشور برادر باشد، فعالیت اخوان و رهروان آنها را مشاهده می‌کند، و خواهد دید راهی را که اینها می‌روند جهت وفاداری برای میهن‌هایشان نیست، بلکه برای احزاب و تغییر رژیم‌ها و نیز برای ثروت و توهم کشور برادر است."

قرقاش افزود:" قلم‌ها و دستور کارهای حزبی به حرکت در آمده و سعی دارد کشور برادر را آزار داده از محیطش جدا کند، دغدغه اینها منابع مالی و طرح‌هایشان است، حمله و دفاع آنها به این دلیل است که درک کرده‌اند به آخرین نبردشان دست می‌زنند."

وی نوشت:" شهروندان کشور برادر از معرکه‌ای به راه افتاده دور هستند، زیرا درک می‌کنند که نتایج آن انزوای آنان از محیطشان است، به همین دلیل ابا دارند وارد نبرد با آسیاب بادی علیه برادران خود شوند، اما این صدای حزبی و مزدوران است که برخاسته است."

وزیر مشاور در امور خارجه امارات ضمن اشاره به این که تصمیم قطر در ارتباط با اخوان المسلمین است، گفت:" مشاهده می‌شود که دستگاه‌های کشور برادر دچار سوء مدیریت و ارزیابی شده است، آیا نبرد جیغ و فریاد تبلیغاتی موفق خواهد شد در حالی که خویشاوندان ، محیط و ضمانت حقیقی خود را از دست می‌دهد؟."

قرقاش سلسله توئیت‌های خود را اینچنین پایان داد:" آنچه شگفت‌آور است و چه بسا چندان هم شگفت‌آور نباشد، این است که آنگونه که پیش‌بینی می‌کردیم، جبهه‌گیری اخوان علیه مردمان و میهن‌هایشان از آنها تنها عروسک‌های خیمه شب بازی و بوق‌وکرنایی در خدمت پروژه ویرانگر حزبی ساخته است، رسوایی موضع اخوان پیش بینی می‌شود."