اعلام بودجه سال ۲۰۱۷ سعودی با کاهش ۳۳% کسری نسبت به سال ۲۰۱۶

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
2 دقيقه (Reading time)

وزارت دارایی سعودی رقم‌های رسمی برنامه بودجه سال ۲۰۱۷ این کشور را اعلام کرد. این برنامه شامل دستورالعمل‌های جدیدی برای پایداری مالی، تنوع در منابع در آمد، هدفمند سازی هزینه دولتی و پشتیبانی از بخش خصوصی به گونه‌ای که به افزایش سطح رشد کمک کند، می‌شود.

میزان هزینه پیش بینی شده در سال آینده، به ۸۹۰ میلیارد ریال سعودی می‌رسد که نسبت به هزینه‌های سال ۲۰۱۶، رشدی ۶ درصدی دارد.

قیمت درآمدهای پیش بینی شده در سال ۲۰۱۷ به ۶۹۲ میلیارد ریال می‌رسد که نسبت به سال ۲۰۱۶، رشدی ۲۱ درصدی دارد.

رقم‌های اعلام شده نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۷، کسری بودجه ۱۹۸ میلیارد ریالی پیش بینی شده که ۳۳ درصد کمتر از سال ۲۰۱۶ است.

سعودی در پی آن است که تا سال ۲۰۲۰ کسری بودجه را به صفر برساند.

در سال ۲۰۱۷، بخش آموزش سهم بزرگی از بودجه دارد که به ۲۰۰ میلیارد ریال می‌رسد. ۱۲۰ میلیارد ریال هم به بخش بهداشت اختصاص داده شده است.

اما بودجه سال ۲۰۱۶، هزینه‌ای ۸۲۵ میلیارد ریالی را به ثبت رسانده بود که کاهشی ۸. ۱ درصدی نسبت به آنچه پیش بینی شده داشت.

درآمدهای غیر نفتی حدود ۳۸درصد از درآمدهای سال ۲۰۱۶ سعودی را تشکیل داد.

نرخ درآمدهای سعودی در سال ۲۰۱۶، به ۵۲۸ میلیارد ریال رسید که ۳ درصد از آنچه پیش بینی شده بود بیشتر است.

سال ۲۰۱۶ همچنین شاهد کسری بودجه ۲۹۷ میلیارد ریالی بود که ۹صد از نرخ پیش بینی شده بود.

پیش بینی‌های زیادی درباره این مساله مطرح شده بود که کسری بودجه چند درصد از تولید داخلی خواهد بود. نتیجه نهایی بهتر از پیش بینی‌ها بود به گونه‌ای که کسری بودجه تنها حدود ۱۰ درصد از تولید داخلی را که به ۹۷. ۲ ترلیون ریال رسید، تشکیل داد.

این در حالی است که کسری بودجه پیش بینی شده در سال ۲۰۱۷، ۸ درصد از تولید داخلی خواهد بود.

در مقایسه این رقم‌ها با پیش ینی‌های سازمان‌های جهانی، صندوق بین المللی پول کسری بودجه ۱۳ درصدی و آژانس اس.‌اند. پی هم کسری بودجه ۹درصدی را از سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ پیش ببینی کرده بودند. آژانس فیش هم متوسط کسری بودجه ۲. ۱۱درصدی را تا سال ۲۰۲۱ و مودیز کسری بودجه ۵. ۹ درصدی را طی پنج سال آینده پیش بینی کرده بودند.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید