.
.
.

"استاندارد آند پورز" اقتصاد سعودی را اقتصادی قوی طبقه‌بندی کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

مؤسسه "استاندارد آند پورز" متخصص در زمینه اعتبار مالی، در آخرین طیقه‌بندی خود، اقتصاد پادشاهی عربی سعودی را در رده (A-/A-2) طبقه‌بندی کرد که بیانگر اقتصادی مستقر در آینده است.

مؤسسه استاندارد آند پورز پیش‌بینی می‌کند که وضعیت موازنه در برهه زمانی 2016 – 2019 پایدار و قوی باقی خواهد ماند .

این مؤسسه پیش‌بینی کرد که پادشاهی سعودی در سه سال مورد مطالعه بتواند کسری را از طریق برداشت از داریی‌های مالی و صادر کردن سندهای قرضه تامین و جبران کند.

در گزارش استاندارد آند پورز آمده است که نگرش به ثبات اقتصادی در آینده به این پیش‌بنی استناد دارد که می‌گوید مقامات این کشور گام‌هایی را بر خواهند داشت تا از بحرانی شدن وضعیت مالی دولت جلوگیری کنند.