.
.
.

عراق..انتقاد از «جاستا» و درخواست برای پرداخت خسارت به قربانیان 2003

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

شماری از سیاستمداران عراقی از قانون آمریکایی «جاستا» انتقاد و برخی دیگر نیز خواستار ایجاد قانون مشابهی برای پرداخت خسارت به آسیب دیدگان تعدی نیروهای آمریکایی در جریان اشغال عراق در سال 2003 شده اند.

به گزارش العربیه، در این زمینه، ناجح المیزان یکی از رهبران طرح عربی گفت:« طرح عربی در عراق از نمایندگان پارلمان عراق می خواهد قانونی را وضع کنند که به موجب آن هیئتی مستقل بر اساس ماده 108 تشکیل شود. به گفته وی این هیئت مامور پیگیری دریافت شکایت های آسیب دیدگان و تشکیل گروهی از حقوق دانان بین المللی یا آمریکایی و شکایت در دادگاههای آمریکا برای پرداخت خسارت به آسیب دیده گان است.»

گفتنی است که تصویب قانون «عدالت علیه حامیان اقدام‌های تروریستی» (جاستا) در کنگره آمریکا، واکنش‌های مخالف بسیاری در جهان در پی داشت.

بسیاری از واکنش‌ها، این قانون را ناقض ارزش برابری میان کشورها توصیف کردند. برخی دیگر گفتند که این قانون باعث انقلابی قانونی عليه قانون بین‌المللی خواهد شد. اما تندترین واکنش از سوی وزارت امور خارجه روسیه بود.