.
.
.

زائران خانه خدا در روز دوم عید برای مراسم «تشریق» و طواف آماده می شوند

وزارت حج : مراسم تاکنون به خوبی، با موفقیت و بدون حادثه انجام شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

نزدیک دو میلیون زائر خانه خدا برای انجام اولین روز از مراسم «تشریق» خود را آماده کرده‌اند.

مراسم امسال به خوبی و بدون هیج حادثه‌ای در حال پایان یافتن است. زائران مهمترین ارکان مراسم حج را ادا کردند و مراسم قربانی کردن را انجام دادند. واکنون در «ایام تشریق» که سه روز هستند و زائران خانه خدا از روز دوم عید در صعید منی باقی می مانند و سپس برای رمی سه گانه جمرات آمده می شوند. پس از آن مراسم طواف و سعی بین صفا و مروی انجام می گیرد و اینگونه مراسم حج پایان می پذیرد .البته برای کسانی که عجله دارند روزهای رمی و تشریق و طواف می تواند دو روز باشد.

رمی جَمَره در حج

رمی جمرات در منی از مهم ترین ارکان اعمال ایام تشریق است. در روایات اسلامی آمده است که ابلیس برای بار اول در جمره عقبه خود را بر حضرت ابراهیم نمایاند و آن حضرت با سنگریزه‌هایی او را از خود دور ساخت و ابلیس دیگر بار در جمره وسطی و اولی راه را بر او بست و ابراهیم بار دیگر او را با پرتاب سنگ گریزان کرد. و ابلیس به هنگام فرار به سرعت گریخت. و جمره و اجمار به معنای شتاب کردن و گریختن است. زیرا که شیطان در این مکان از برابر ابراهیم گریخت. لذا افراد باید در این محل با رمی جمره و انداختن سنگ بر شیطان ظاهر، شیطان درون را نیز سرکوب کنند تا از شیطان پیروی نکنند.