.
.
.

صدر خواستار تغییر حکومت العبادی به حکومتی«تکنوکرات» شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

مقتدا صدر رهبر جریان صدری‌ها روز شنبه 20 آگوست خواستار تغییر حکومت حیدر عبادی نخست وزیر عراق به حکومتی تکنوکرات شد.
العبادی نسبت به امکان موفقیت برنامه اصلاحات عبادی و تغییر اوضاع در سایه دولت کنونی عراق شک وتردید کرد.

مقتدا صدر در بیانیه ای که از وب سایت رسمی خود منتشر کرد، گفت همه جناح های سیاسی به منافع و مصالح شخصی خود اهمیت می دهند واین وضعیت روند اصلاحات العبادی را تقریبا غیر ممکن کرده است.

رهبر جریان صدری ها بر ضرورت تغییر کامل حکومت العبادی و تشکیل یک دولت تکنوکرات و همچنین تعقیب و محاکمه همه متهمان به فساد و بدون استثناء از زمان آغاز اشغال عراق بوسیله آمریکا تا این لحظه، تاکید کرد.

جریان صدری‍ها به رهبر مقتدا صدر تاکنون دهها تظاهرات ملیونی را در میدان التحریر در مرکز بغداد و دیگر شهرهای عراق به راه انداخته است .

تظاهرکنندگان هوادار صدر با در دست داشتن پرچم عراق شعارهایی از قبیل «هرگز هرگز به فساد » و «هرگز هرگز به طایفه گرایی» و « وحدت آری آری » و « نه شیعه نه سنی دولت سکولار» «وطن را نمی فروشیم» «ایران برو بیرون» را سر می دادند.

این جریان که همه مخالفان را زیر چتر خود گردهم آورده است، خواستار انجام اصلاحات و بیرون راندن و محاکمه عناصر فاسد از دولت عراق شده است. حکومت نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق که مورد حمایت ایران بود فاسدترین حکومت دوران تاریخ عراق است که تاکنون میراث فساد آن دوره ساختار دولت عراق را مثل موریانه پوسیده کرده است.

حیدر العبادی خواستار اصلاحات در این ساختار شد اما به علت ریشه‌‍ای شدن فساد در دوره‌های مالکی تاکنون تلاش های نخست وزیر جدید عراق به جایی نرسیده است.