.
.
.

جبهه دمكراتيک ايران: واگذاری پایگاه نظامى به روسيه خيانت است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

جبهه دمكراتيک ايران از گروههاى اپوزیسیون مخالف جمهورى اسلامى ، واگذاری پایگاه نظامى همدان به روسيه را " خيانت " توصيف كرده و قرارداد نظامى با روسيه و قراردهاى نفتى و اقتصادى با غرب و شرق را " ابزارى براى سرپوش گذاشتن جنایت هايش علیه بشریت و اعدامها و نقض حقوق بشريت " عنوان كرده است.

اين جبهه با صدور بيانيه‌‎اى كه "العربيه.نت" نسخه از آن را دريافت كرده، تاكيده كرده كه "جمهوری اسلامی در سودای گسترش هلال شیعی و بسط سلطه ایدِولوژی حکومتی و ایجاد بحرانهای مستمر و داِئمی در منطقه هر روز کشور را در منجلابی فرور می برد. قرار دادهای نفتی خفت بار با انحصارات جهانی نظیر توتال و دهها شرکت نفتی دیگر و قرار دادهای گازی با روسیه و ترکیه و صدهها قرار داد دیگر همه بوی تعفن خیانت جمهوری اسلامی را میدهد. جمهوری اسلامی با توافقنامه نظامی ننگین دیگری با روسیه در تلاش است ثبات سیاسی خود را از این رهگذر تضمین نماید و خود را در معادله قدرتهای بین المللی تثبيت کند".

در اين بيانيه ىمده است: " این واقعیت امروز روشن شده است که جمهوری اسلامی و روسیه می توانند در یک جبهه بر علیه دیگر ملتها ویرانه ها بر جای گذارند و کشورهای منطقه را در آتش جنگهای خانمانسوز به نابودی بکشانند". جبهه دمكراتيک ايران معتقد است كه " حضور نظامی ارتش روسیه در خاک ایران تنها در شکل هوایی صورت نمی گیرد، کافی است به تاریخ سلطه روسیه و غربیها در تمامی کشورهای دنیا نگاهی بیفکنیم در آنصورت در خواهیم یافت که این توافق ننگین سرآغاز یک دوره سخت سلطه روسیه بر ایران خواهد بود".
اين جبهه در بيانيه خود هشدار داده که " با واگذاری دریای خزر به روسیه، قرار دادهای بعدی نیز درکار خواهد بود."

جبهه دمكراتيک سكوت اغلب گروههاى اپوزیسیون در قبال دخالتهاى منطقه اى جمهورى اسلامى و نيز در قبال قرارداد نظامى با روسيه را محكوم كرده و تاكيد كرده كه " مردم ايران دوستان زیادی درمیان کشورهای منطقه و جهان ندارند، چون جمهوری اسلامی بر علیه کشورهای همسایه و منطقه اقدامات نظامی انجام داده است. مردم باید در مقابل قراردادهای ننگین از جمله قرار داد نظامی با روسیه سکوت کنند،! چون حکومت چنین حقی برای آنها قائل نیست، چون قرار است که آنها فقط به حکومت رای بدهند. این درس غلط و تقلیل وظایف دفاعی به تسلیم طلبی جامعه ایرانی در مقابل حکومت فاسد جمهوری اسلامی تنها توسط حکومت اعمال نشده است بلکه بخش زیادی از به اصطلاح اپوزیسیون مسئول آن هستند."

در بيانيه جبهه آمده است كه " با توافق ننگین واگذاری پایگاه نظامی همدان به روسیه، خطر عميق تر شدن جنگ و درگیری جمهوری اسلامی با هدف تقویت و گسترش هلال شیعی در کشورهای منطقه تشدید می یابد".

جبهه دمكراتيک ايران معتقد است كه توافق مذکور " خطر بحران های تجزیه طلبانه" در ايران را افزایش خواهد داد و گفته " با حساسیتی که اقوام ایرانی در مناطق مرزی کشور نسبت به این توافق پیدا کرده اند، خطر امکان گرایش و چرخش آنها به سوی کشورهای دیگر، بویژه غربی وجلب حمایت از آنها افزایش میابد."
اين جبهه از گروههاى اپوزیسیون خواسته " از خواب غفلت و یاس و سرخوردگی بیدار شوند و بدانند که ماشین سرکوب این حکومت ویرانگر درارتکاب به جنایت و آدمکشی در کشور و تمام منطقه سر باز ایستادن ندارد".

طبق اين بيانيه " نقطه اتکاء برون رفت از این بحران فزاینده پاشنه آشیل جمهوری اسلامی یعنی جنبشهای داخل کشور است. مخالفان باید چشم از حمایت کشورهای غربی بردارند و با همراهی و حمایت از جنبشهای اجتماعی مردم ایران در سراسر کشور خود را در مسیر تغییرات اساسی قرار دهند".

جبهه دمكراتيک ايران بيانيه اش گفته " اپوزیسیون دموکرات باید با تلاشهای بسیار و با تشديد و تقویت جنبشهای موجود هدف گذار از جمهوری اسلامی را در چشم انداز سیاسی خود قرار دهد. تکانهای جنبشی در کشور و در بخشها و طبقات آسیب دیده اجتماعی وجود دارد و نباید به شورشهای کور و قابل سرکوب توسط حکومت تبدیل شود".

در پايان اين بيانيه آمده :" باید قبل از بحرانی تر شدن وضعیت کنونی کشور و قبل از اینکه ایران زیر سلطه حکومت فاسد جمهوری اسلامی به مستعمره روسیه و یا هر کشوری که وعده بقای جمهوری اسلامی را بدهد تبدیل شود، اپوزیسیون دموکراسی خواه خود را در مسیر مبارزات ضد استبدادی و گذار از این حکومت فاسد متحد نماید."