فوری

پخش زنده
 • صفحه اصلى
 • ايران
 • ملک سلمان دستور رسیدگی به وضعیت کارگران آسیب دیده را صادر کرد

  منبع: دبی-العربیه.نت فارسی

  دکتر مفرج بن سعد الحقبانی وزیر کار و توسعه اجتماعی سعودی، روز سه شنبه 9 آگوست اعلام کرد، ملک سلمان پادشاه سعودی دستور بررسى اوضاع کارگران آسیب دیده از شرکت‌ها یا موسساتی که در آن کار می کنند، را صادر کرده است.

  الحقبانی گفت:«قانون کار در کشور پادشاهی سعودی بر حفظ حقوق کارگران به خصوص در بخش‌های خصوصی تاکید کرده و به اشاره شده است. همچنین یک رابطه متعادل بین کارفرمایان و کارگران ایجاد کرده است».

  وزیر کار و توسعه اجتماعی افزود:« مواد قانون کار در سعودی و مقررات اجرایی حقوق کارگران را تضمین کرده است و شرایط کار در بازار کار برای محافظت از حقوق کارگران اقدامات لازم را انجام داده است».

  وی اظهار داشت:« وزارت کار تاکید کرد وجود موردی خاص مانند شرکت، «سعودی اوجیه» دلیل بر اینکه همه قوانین کار در شرکت‌ها اینگونه هستند که حقوق کارگران را در نظر نمی گیرند و بارها وزارت کار تاکید کرد که با هر گونه مورد مشابهی از نوع بدرفتاری یا نقض حقوق کارگران برخورد قانونی خواهد کرد».

  دکتر الحقبانی در پایان گفت:« از میان اقدامات جدید وزارت کار آسان کردن تمدید اقامت برای کارگران خارجی است که به صورت رایگان توسط دولت انجام می گیرد و سپس دولت هزینه آن را از شرکت هایی که در آن کار می کنند خواهد گرفت. شرکت همچنین موظفند که شرایط ایمنی، نظافت محیط کار، تامین خدمات بهداشتی و پرداخت بیمه را برای کارگران در نظر بگیرند».

  وی افزود: «برای تطبیق این قانون از سوی همه شرکت‌ها بویژه شرکت «سعودی اوجیه» گروههای بازرسی در هشت مرحله برای بازرسی به شرکت‌ها و موسسات دیگر مراجعه خواهند کرد».

  تبلیغات

  برگزیده های کاربران